10 miljoner ukrainare lider av posttraumatisk stressyndrom

Krig handlar inte bara om kanoner, raketer, stridsvagnar, flygplan, förstörda bostadshus  och infrastruktur. Ett krig lämnar djupa sår i själen. Vi vill nu stärka kunnandet för helande själavård och kommer att utbilda pastorer och andra med kapacitet för detta. Hjälp oss lindra den posttraumatiska stressen!

När en far, son, make, granne, vän dödats i kriget eller när ett tryggt hem ligger i ruiner ger det djupa sår i själen. En del har fått livslång psykisk skada. Ett krig lämnar djupa sår och ger depression, hopplöshet, tomhet och social dysfunktionalitet. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, lider mer än 10 miljoner ukrainare av PTSD. I mars gick Ukrainas vice utrikesminister ut med information om att nationen som helhet lider av varierande grader av posttraumatisk stress (PTSD).

WHO har börjat ge utbildning till den ukrainska medicinska personalen. Psykiska problem måste åtgärdas omedelbart och får inte skjutas upp tills kriget tar slut.

PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom kan orsakas av intensiv ångest orsakad av en hotfull eller destruktiv situation eller upplevelse. Till sjukdomsbilden hör att de traumatiska händelserna återkommer i tankarna och skapar ångest, mentala bilder, mardrömmar och kroppsreaktioner, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar eller irritabilitet.

Med rätt behandling har många med posttraumatiskt stressyndrom goda chanser att må bra igen.