Arbete bland muslimer

MedieMission Internationals sektion för arbetet bland araber och muslimer producerar årligen över 800 olika TV-program på arabiska, persiska, amhariska och sudanesisk arabiska. Tidigare har också producerats program på somaliska, kurdiska, urdu och hindi.

Det potentiella antalet tittare för TV-produktionerna är 1,3 miljoner. Program som sänds via 15 satellitkanaler når varje dag cirka 100 miljoner tittare i arabiska och muslimska länder. Sändningarna kan ses i Mellanöstern, Nordafrika, Europa, Nordamerika och Australien.

Sektionen för arbetet bland muslimer satsar speciellt på TV-produktion, eftersom det är populärt att titta på TV i arabiska och muslimska länder. De nyaste serierna på arabiska riktar sig till handikappade och marginaliserade ungdomar i den islamiska världen. På sommaren 2017 började man inspela kristna program för sudanesiska kvinnor.