Budskap om försoning behövs i Östra Ukraina

För krigsområdet i Östra Ukraina planeras en mediekampanj som skulle äga rum i slutet av året. Kampanjen skulle genomföras i samarbete med lokala församlingar på en 400 kilometer lång zon som sträcker sig från staden Mariupol vid Azovska havet till närheten av staden Luhansk i Donetsk-regionen.

Att hålla en mediekampanj där är inte oproblematiskt. Artilleriskjutning och skjutning med mindre vapen upprepas varje dag. Under ett dygn i januari bröts Minsk-avtalet om vapenstillestånd 200 gånger. Varje dag dör soldater eller civila. En miljon av de 2,5 miljoner invånarna i krigsområdet bor nära frontlinjen.

– När vi nyligen var i Europa nämnde ingen kriget i Ukraina. Man pratade bara om en konflikt som nu är över. I verkligheten har krisen bara börjat nu, säger Jevgenij Kovalenko, en militärpastor som bor i Tjermolyk, nära krigsområdet.

Liv mitt i skjutning

Kovalenko är en av militärpastorer som inte bara förkunnar Guds ord utan har lärt människor också att klara sig under de nya omständigheterna mitt i minerade åkrar. Till exempel i byn Tjermolyk finns inga brandbilar och ingen ambulans för nödsituationer. Det är farligt att gå ut när det är mörkt, eftersom motparten kan öppna eld om den märker en okänd bil eller en grupp människor. I en skola började skjutning under en avslutningsfest. De civila skyddade barnen med sina egna kroppar när de sprang till skyddsrummen.

Hjälp till människor i krigszonen

Man har undrat varför människor inte evakueras från så farliga områden. Albert Homjak, befälhavaren för Mariupols militärpastorer säger att det helt enkelt inte finns någon plats för människor att ta vägen till. En del har fått plats i delade bostäder, medan andra har blivit kvar för att skydda sina hus och sin egendom.

I början av kriget hjälpte militärpastorerna i evakueringen och samlade in pengar i församlingarna. Jevgenij Kovalenko tog allt från sitt hem: madrasser, filtar, skedar, gafflar och matvaror och sov med sina söner på golvet. Det viktigaste var att hjälpa människor.

Från hönshuset vid Pilgrims barnhem räcker det mat till folk i omgivande byarna också.

Mat från hönshuset

MedieMission International ordnade för en tid sedan en insamling till förmån för barn i krigszoner i Östra Ukraina. Med insamlade medel byggdes ett tidsenligt hönshus i byn Tjervonoje i Donetskregionen. Det har varit en stor hjälp i krigsområdet. På Pilgrims rehabiliteringscenter för barn råder det inte längre brist på kött. Man har även kunnat leverera kycklingar till ett vårdhem, familjer med adopterade barn samt till folk i byar och soldater.

Nödvändiga varor har också tagits till barnens rehabiliteringshem: nyligen fick hemmet en tvättmaskin, en torktumlare och ett kylskåp.

Militärpastorer har också adopterat barn. Homjak har tagit 14 barn till sitt hem. De hör till de mest drabbade barn som gått igenom ett helvete och ingen annan kunde ha tagit hand om dem. Annars skulle barnen hamnat i någon anstalt där de sannolikt skulle vuxit till våldsamma brottslingar och hamnat i fängelse.

I krigsområdet finns det flera församlingar som samlas i hem.

Folk i Östra Ukraina söker Gud

De svåra omständigheterna har fått östukrainarna att söka Gud. Därför har militärpastorer grundat församlingar i Tjermolyk, Orlovsk och Pavlopol.

En del av de evangeliska församlingarna i det ockuperade territoriet har varit tvungna att sluta sin verksamhet. Den nya lagen krävde att församlingarna skulle omregistreras inom två år med hotet om nedläggning. En pastor vände sig till otaliga myndigheter, men ingen gick med på att underteckna tillståndet.

Men de kristna ger inte upp.

– Vi kan inte lämna den uppgift vi har börjat, för Guds barn är mest värdefulla för Honom. Gud har kallat oss till att ta hand om dem. Vi har inget val. Det är därför vi går framåt, säger Jevgenij Kovalenko.

I gränsområdet behövs förlåtelse

Det finns ett stort behov av en mediemissionskampanj i Östra Ukraina, eftersom människor som bor på olika sidor av gränsområdet, t.o.m. släktingar, är inte sams. För att ändra situationen borde människorna lära sig att förlåta varandra.

Militärpastor Edvard Tjomnij, som tjänstgör i Mariupol, tror att kampanjen som uppmuntrar till försoning kommer att bära god frukt i familjer vars medlemmar kriget har skilt åt.

– Det påverkar barnens själar, för många barn har fått lida av kriget. Också äldre som inte kunnat flytta från krigsområdet, lider mycket.  På båda sidorna behövs förvandling av hjärtan.

– Vi alla behöver en förvandling. Vi kan inte leva utan fred och försoning. Som kristna måste vi förkunna budskapet om försoning, för utan försoning sker ingenting nytt. Jag tror på att kampanjen kommer att vara en början till fred i Ukraina, säger Albert Homjak.

I krigsområdet ber man för fred.

Förbönerna skyddar mot minor

Militärpastorer är tacksamma till de troende för deras stöd och förböner.

– Varje dag känner jag att man ber för oss, när vi är på väg till krigsområden och minor exploderar runt oss utan att skada oss, säger Homjak.

Han ber de troende att fortsätta att be för Ukraina, för barnen och alla som lider och som behöver fred och ett bättre liv.

Jevgenij Kovalenko säger att han ber att vi här i Norden aldrig skulle behöva uppleva samma lidande.

– Må era barn leva lyckliga och glada! Vi önskar er hälsa och lycka! Vi älskar er.