Budskap om fred till krigszonen

Det är spännande tider i östra Ukraina. Ingen kan vara säker på vad som händer under hösten och om en planerad mediekampanj kan hållas i krigszonen.

Kampanjen hålls vid den planerade tidpunkten, om det inte är för oroligt i krigszonen.

– Om allt är lugnt, är chanserna att hålla kampanjen bra. Men om det finns mycket militär aktivitet kommer saken att förändras väsentligt, säger Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International.

Situationen på frontlinjen är explosiv. Haukka har besökt området flera gånger och har även varit i farliga situationer. I mars började beskjutning när gruppen lämnat en plats nära frontlinjen. En av projektilerna slog i platsen där minibussen befunnit sig bara ett par minuter tidigare.

 

Förtroende mitt i osäkerheten

Det finns många små hemförsamlingar i krigszonen.

Om kampanjen i östra Ukraina kan ordnas kommer den att äga rum på ett cirka 600 kilometer långt område från Mariupol till Luhansk.

Församlingarna i krigszonen är angelägna att organisera en kampanj. Men de troende behöver både uppmuntran och ekonomiskt stöd.

– I alla dessa byar vid fronten behöver de troende uppmuntran, att det kommer vänner som säger att man ber för dem. Jag berättade för dem att man i Norden inte har glömt dem och att de troende ber för dem, säger Hannu Haukka.

– Dessa människor har det knapert och de lever i osäkerhet. Men i deras ansikten såg vi tillit till Gud, att Han inte ska lämna eller överge dem.

 

Kampanjbudskapet når fram i krigszonen

Fred och hopp behövs i krigszonen. Kampanjbudskapet om möjligheten till förändring förmedlas genom de berättelser om livsförvandling som samlas för kampanjboken. Kampanjböckerna som kommer att ges ut på ukrainska och ryska delas ut gratis. Dessutom filmas historierna och de visas vid krigszonen och troligen också i de ockuperade områdena Donetsk och Luhansk.

– Utsikterna för kampanjen verkar i det avseendet bra att elektroniska medier inte känner till några gränser eller restriktioner. TV och radio är mycket kraftfulla verktyg. Kampanjbudskapet förs via dem utan hinder, säger Hannu Haukka.

 

Framgångsrika kampanjer i Ukraina

Mediemissionskampanjer i Ukraina har varit framgångsrika tidigare. Ett år efter mediekampanjen år 2007 döptes ett rekordantal på 900 nya medlemmar i församlingen Frälsning i Kiev. Till och med 47 nya församlingar har inrättats under de senaste åren.

Kampanjer i Ukraina har varit framgångsrika. Bilden är från Odessa.

Också i Odessa växte församlingarna till följd av kampanjen år 2014. Antalet medlemmar i en församling tredubblades från 300 till cirka tusen.

– ”Vi är tacksamma till våra vänner i Norden. De har hjälpt oss och lärt oss att effektivt evangelisera invånarna i vår stad”, säger Juri Babinets, pastor för församlingen Frälsning. Människor är hungriga efter Gud.

Hannu Haukka kan inte säga vilka frukter som denna kampanj kommer att ge, men säger att Guds ord aldrig vänder förgäves tillbaka till Honom utan att ha verkat vad Han vill och att det sådda utsädet alltid växer.

– Det handlar om Guds rikes lagar. I allt missionsarbete har vi sett att utsädet gror, växer och bär frukt. När vi följer Guds vägar tar Han hand om att skörden blir riklig också i östra Ukraina. Där, mer än kanske någon annanstans i Ukraina, är folk hungriga efter Gud.