Budskapet om Messias når judar trots coronaepidemin

 

Guds ord, Bibeln, berättar att det judiska folket är Guds ögonsten. För aposteln Paulus var det en hederssak att dela evangeliet först med judarna. Därför är det viktigt också för MedieMission International att nå det judiska folket med budskapet om Messias.

Trots coronaepidemin når våra tv-program judar i Ryssland på ett effektivt sätt. Täckningsområdena för de tv-kanaler vi använder där visas på bilden nedan. Därtill har program vi producerat också tagits emot på några tv-kanaler i Israel.

 

Det är ett stort privilegium att förmedla det judiska folket ett budskap om hopp som når bortom döden till evighet. Shabbat Shalom-programmen, som vi framställer för olika tv-kanaler, talar om judarnas Messias, med hänsyn till deras nationella fester och sedvänjor.

 

 

Även om vi är långt ifrån varandra fysiskt, ber vi er att förenas i bön med oss mitt i denna coronapandemi för att välsigna Israel. Vi vill välsigna alla vänner till vårt arbete och Israels vänner med orden i 1 Mos 12:1–3. ”Herren sade till Abram: ’Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.'”

Ett varmt tack för era förböner som bär oss framåt i arbetet! Vi tackar för allt stöd ni gett i dessa tider av knapphet.

Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete via vår donationssida Ge en gåva via denna länk.