De döva i Ryssland är intresserade av andliga frågor

De ryskspråkiga dövas intresse i andliga saker har överraskat medarbetarna bland de döva hos MedieMission International. Miljoner tittare har sett på psalmer på teckenspråket via YouTube. De döva i Ryssland söker sig till församlingar och det är tillåtet att ordna bibellektioner i de dövas skolor.

Teckenspråkstolken Nadja Mirosjitsenko är förvånad över intresset för MedieMission Internationals YouTube-kanal som riktar sig till ryska döva. IRRTVDeaf-kanalen har redan nästan tre miljoner besökare och 27 000 abonnenter. Mirosjitsenko har tecknat omkring 80 psalmer för kanalen. Översättningsarbetet fortsätter.

De dövas skolor är öppna för evangeliet

Förutom tecknade psalmer, nås de döva i Ryssland på läger som anordnas där. Man har också fått glädja sig över arbetets goda frukter. Förra året kom fyra deltagare till tro på ett läger.

Även om de evangeliska församlingarnas handlingsfrihet har begränsats i Ryssland under de senaste tiderna har man emellanåt fått hålla andliga tillställningar i offentliga utrymmen. De dövas skolor har också öppnat sina dörrar till evangeliet. I år kommer Nadja Mirosjitsenko att besöka skolor för att hålla bibellektioner.

Nadja Mirosjitsenko har tecknat redan omkring 80 psalmer till YouTube-kanalen IRRTVDeaf.

Brist på teckenspråkstolkar i församlingar

Andliga saker verkar intressera de döva i Ryssland. Många har sökt sig till församlingar. Det har varit ett positivt problem med detta: brist på teckenspråkstolkar. Eftersom det behövs fler tolkar i församlingar har Mirosjitsenko hållit teckenspråkskurser för de intresserade. Enligt henne utbildades cirka 150–180 teckenspråkstolkar förra året. Utbildningen fortsätter i år.

 

Guds Ord till hela världen

Nadja Mirosjitsenko är glad över responsen som arbetet bland de döva har fått. Tack vare stödjarna kan man förkunna Guds Ord till de döva. Hon är tacksam över att man förra året fick en möjlighet att filma psalmer på teckenspråket i Israel.

– Det är rörande att se, när folk som tittar på våra program, ser bilder på Jerusalem i bakgrunden. Detta har blivit möjligt genom bönerna och stödet från vänner till vårt arbete, Mirosjitsenko tackar.