Det 70-åriga Israel firades med en mediekampanj och en marsch

I maj välsignade kristna Jerusalem på ett storslaget sätt genom att anordna en månadslång evangeliserande mediekampanj i staden samt delta i en marsch som gick under benämningen Nationernas marsch.

 

Den trespråkiga mediekampanjen, som ägde rum i Jerusalem i maj, var både den mest utmanande och den mest lyckade av alla de kampanjer som MedieMission International anordnat i Israel. Huvudansvaret för kampanjen hade organisationen Jews for Jesus, i samarbete med lokala församlingsarbetare.

MedieMission International hade hand om mediekampanjens ryskspråkiga del, bland annat en konsert som drog till sig ungefär 500 deltagare. Konserten visades också på nät-tv. Kampanjböcker delades ut till dem som ville ha dem. Alla konsertbesökare uppgav sina kontaktuppgifter så att församlingarna skulle kunna kontakta dem i efterhand.

Konserten som MedieMission International anordnade väckte intresse hos Israeler.

Tiotals kom till tro

Under kampanjen fick kampanjmedarbetarna kontakt med över 3 400 israeler, och av dessa ville nästan 1 500 personer fortsätta att samtala om andliga ting. De nåddes genom personliga samtal, humanitär hjälp och olika tillställningar. Den bästa responsen gav de ryskspråkiga Jerusalemborna. Under kampanjmånaden ville 55 personer ta emot Jesus Messias i sina liv. En av dem har redan blivit döpt i en församling.

Kampanjens aktiva del har nu avslutats, men församlingarna är fullt sysselsatta med uppföljningsarbetet en lång tid framöver.

 

Tusentals kristna marscherade för Israel

Under kampanjen i Jerusalem anordnades också i staden en ”Nationernas marsch” som samlade ungefär 6 000 kristna från 45 olika länder. Även MedieMission International deltog i marschen.

– Jag berördes särskilt mycket av lokalinvånarnas respons, säger Pirjo Karttunen, ledaren för MedieMission Internationals avdelning för arbetet bland judar. För att titta på marschen  stod många Jerusalembor på balkonger och tak och viftade med kvistar, blåste i trumpeter och shofar-horn samt stödde oss med bravorop.

Marschen avslutades med en friluftskonsert i centrum av staden. Hedersgäster var 1 500 förintelseöverlevande eller ättlingar till dem.