Evangeliserande böcker når sökare i onådda byar och städer

Mediemission International når de mest avlägsna delarna av Ryssland:

Resan till Novosibirsk och ett av Rysslands största tryckerier, var en upplevelse. Det var en fortsättning på de mirakel som vi fått uppleva under årtionden.

Tryckeriet är detsamma som under Sovjettiden spottade ut främst ateistisk litteratur och tryckalster i stora mängder över hela landet. Materialet distribuerades till skolor, universitet och bibliotek.

Förr tryckte man kommunistpropaganda nu producerar samma tryckpressar Biblar

– Jag tittade på de väldiga tryckpressarna i ett stort tryckeri som bara väntade på att gå igång. En av  ingenjörerna tryckte på knappen. Kilometervis högkvalitativt papper sögs in i de stora maskinerna.

Snart började Nya testamenten dyka upp i den andra ändan av pressen. Den morgonen trycktes åter 50 000 exemplar av dem för församlingar i Ryssland.

Fortfarande brist på kristet material

MedieMission International har låtit trycka stora mängder andlig litteratur för de evangeliska kyrkornas mission i Ryssland. Mellan åren 2003 och 2011 lät vi trycka över två miljoner kampanjböcker för församlingarnas evangelisationsarbete. De blev de viktigaste verktygen i storstadskampanjerna i landet.

Då vi måste sluta hålla mediekampanjerna visade det sig att efterfrågan på andligt material t.o.m. växte.

Biskop Edvard Grabovenko från den evangeliska kyrkan i Ryssland (The Russian Church of Christians of Evangelical Faith) berättar att deras församlingar har tagit evangeliet till ca 20 000 platser i Ryssland. Kampanjböcker har använts i nästan alla städer och byar i landet.

Ändå finns det i Ryssland fortfarande 80 000 orter som ännu inte hört evangelium och det utmanar och driver oss. Nästan alla ovannämnda böcker har blivit tryckta i Novosibirsk.

Orädda församlingar sprider Guds Ord

– Ingen evangelisation lyckas utan litteratur. Församlingar behöver stora mängder böcker i evangelisationsarbetet säger Irina Petrovna.

Stora mängder av böcker levereras från tryckeriet till större församlingar. Församlingarna ansvarar för utdelningen i sina egna områden, för de känner till bäst de lokala behoven och distributionspunkterna.

Som ett resultat av litteraturarbetet har tusentals nya församlingar grundats i Ryssland genom åren.

– Till exempel i Perm-området vid Uralbergen som tidigare hade 150 församlingar, grundades 15 nya församlingar förra året. I Krasnodar-regionen grundar frikyrkorna cirka tio nya församlingar årligen, säger Irina Petrovna.

Enligt Irina Petrovna har lagförändringarna påverkat församlingarnas situation i Ryssland under de senaste åren. Men andlig litteratur har hittills kunnat delas ut.

”Antiterrorismlagen” som trädde i kraft år 2016 har utan undantag tillämpats för de evangeliska församlingarna. Hittills har mer än 200 församlingar blivit åtalade och minst 30 medarbetare i församlingar har fängslats, säger Petrovna.

Enligt henne har lagen inte kunnat skrämma eller stoppa församlingarnas litteraturspridning.

Visserligen vågar alla församlingar inte verka lika öppet.

– Jag skulle säga att de församlingar som brukade göra evangelisation tidigare fortsätter med det. Men lagen har gett anledning för dem som inte var aktiva tidigare att ta riskerna som evangelisationsarbetet innebär  i Ryssland idag, konstaterar Petrovna.

Enligt henne skulle evangelisation utan litteratur knappast vara möjlig i dagens Ryssland. Andlig litteratur har således blivit en oumbärlig del av församlingarnas utåtriktade arbete.

Irina Petrovna har en viktig hälsning till alla MedieMission Internationals vänner:

Stort tack till er alla!

Vi tackar för Guds ord i böckerna som vi kunnat trycka i stora upplagor.

Tack för att ni fortsätter att hjälpa och stödja missionsarbetet i Ryssland!

Biskop Edvard Grabovenko från den evangeliska kyrkan i Ryssland (The Russian Church of Christians of Evangelical Faith) berättar att deras församlingar har tagit bibeldelar och kampanjböcker till cirka 20 000 byar och städer i Ryssland.