Evangelium via mobiltelefoner i Ryssland

Den ryskspråkiga avdelningen hos MedieMission Intl startade en webb-TV i Ryssland under våren. Antalet tittare har ökat till 300 000 på bara några månader.

Internet är ett oslagbart verktyg för evangelisationen i Ryssland, eftersom det inte finns några asfalterade vägar överallt. Många städer och byar i norra Sibirien kan endast nås med flygplan. Till vissa områden kan man komma bara på vintern när floderna har frusit.

– Missionärerna har gått till byar vid tundran med litteratur som MedieMission Intl låtit trycka. Internet har den fördelen att den sträcker sig över alla avstånd och når varje by och hem, även om de ligger tusentals kilometer från varandra, säger Andrej Motinga som producerar program för webb-TV:n.

Enligt digimediabyrån Mediascope användes Internet av 73 % av ryssarna i början av år 2018 vilket är mer än 90 miljoner människor – mer än hälften av Rysslands befolkning.

– I de flesta ryska byar och samhällen är smarttelefonen den enda underhållningen. Webben ger oss en möjlighet att förmedla det glada budskapet till varje hörn av landet.

Församlingen söker de förlorade

Genom medierna kan man förkunna evangeliet snabbt och i stor utsträckning föra att söka de förlorade.

– Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han satt inte i templet eller gömde sig på synagogans kontor utan verkade bland människor. Jesus gick till fots genom hela Israel bara för att Han ville hitta de förlorade. Sökningen kräver att man är aktiv, säger Motinga.

Församlingens uppgift är att fortsätta arbetet som Jesus började, att berätta om frälsningen till alla.

– Ett människoliv är värt många människors ansträngningar – för att inte tala om livet av de miljontals människor som går mot döden. Enligt statistiken besöker endast två procent av ryssarna den ortodoxa kyrkan och det sker på de stora helgdagarna 1–2 gånger om året. Antalet protestanter är ca 1,5–2 miljoner. Det betyder att minst 96 procent av ryssar behöver ännu få höra evangeliet.

Sergejs mirakulösa frälsning

Mer än 100 videoklipp har producerats under den tiden som webb-TV:n fungerat och cirka 300 000 personer har sett på programmen. Tittarna är mest intresserade av de personliga berättelserna om hur någon kommit till tro, som Sergejs berättelse om hur han blev fri från droger.

Omkring två tredjedelar av ryssar tillhör den ortodoxa kyrkan.

Det uppskattas att det finns upp till åtta miljoner ryssar som använder droger, tre miljoner av dem dagligen. Varje månad dör 5 000 människor p.g.a. droger. Också Sergej var nära att dö av droger men han återvände till livet. Men trots att han kommit till tro på Jesus fortsatte livet på samma sätt som förut ännu många år därefter. Till sist när han var hemlös och trött på att leva som drogmissbrukare kom han ihåg att en vän till honom talat om kyrkan och Gud som kunde ge honom friheten. Sergej tog mod till sig och gick till en kyrka där han hörde om ett rehabiliteringscenter för missbrukare. Där lämnade han sitt liv till Gud och befriades från droger.

 

Webb-TV:n behöver ekonomiskt stöd

Andrej Motinga säger att de ville förmedla Sergejs livsberättelse till narkomaner och deras nära och kära. Syftet med webb-TV:n är att berätta för ryssarna att i evangeliet finns det hopp. Men det kostar pengar att göra program och upprätthålla tv-kanalen. Därför behöver kanalen ekonomiskt stöd.

– För att en miljon människor skulle få höra till exempel Sergejs berättelse, krävs det 13 000 kronor. För 2 kronor hör 100 personer evangeliet, 760 personer för 10 kronor, 3 000 personer för 40 kronor och 7 600 personer för 100 kronor.

 

Du kan stöda MedieMission Internationals arbete i Ryssland genom vår donationssida. Tack för din gåva!

 

 

O