Ge en gåva

Dina personuppgifter är skyddade enligt GDPR.

Läs mer


Sverige

MedieMission International har auktoriserad revisor.

Norge

DnB NOR
NO 8450100682343

Finland

Obs nytt kontonummer!
Danske Bank FI13 8000 1570 2248 90

Ge din gåva via PayPal här!

Ditt stöd går bland annat till
– Att sprida evangeliet på ett dynamiskt och effektivt sätt via olika medier – Att stödja lokala församlingar så att de kan följa upp dem som kommer till tro – Humanitära projekt: lidande barn i fångläger, hungrande människor i fattiga regioner, synskadade mm. Ditt stöd ger människor hopp och tro på en framtid. Ditt stöd kan bli början på ett nytt liv för en människa; en sargad kvinna, en utslagen man eller ett hemlöst barn.

TACK för din gåva
Passa även på att beställa vår missionstidning MedieMission helt kostnadsfritt och håll dig uppdaterad om vad som sker på mediemissionsfronten världen över. Följande text gäller enbart gåvogivare i Finland: Polisstyrelsen har den 1.1.2022 beviljat MedieMission International penninginsamlingstillstånd RA/2021/1755. Tillståndet är i kraft 1.1.2022  i hela Finland med undantag för Åland. Medlen används för att finansiera den inhemska och internationella mediemissions-verksamheten, förmedla humanitär diakoni- och katastrofhjälp samt till att täcka kostnader som relateras till IRR-TV:s (MedieMission Internationals) verksamhetsutrymmen och byggnader åren 2022-.