Goda nyheter från Sydsudan!

Mediemissionskampanjen i Sydsudan fortsätter att bära frukt. Enligt UNESCO är upp till 70 % av landets befolkning analfabeter. Därför införskaffades små solenergidrivna MegaVoice-apparater där innehållet inte kan raderas. Apparaten innehåller Johannesevangeliet, 15 berättelser om livsförvandling, Bibelberättelser för barn, andlig musik, vägledning till hur man fattar ett personligt trosbeslut samt svar på livets viktigaste frågor.  Allt material är inspelat på den arabiska dialekt som talas i Sydsudan och de viktigaste stamspråken i landet.

 

Förlåtelse förändrar liv

Walter Duku, mediechefen för den kristna organisationen ACROSS i Sydsudan, är mycket tacksam för det stöd han fått. ”Varje gång vi delar ut MegaVoice-apparater hör vi vittnesbörd om hur budskapet om förlåtelse har förändrat – och fortsätter att förändra – människors liv.

– För en tid sedan hörde vi om en familj som var nära att splittras. Mannen hade misshandlat sin fru efter att hon missförstått hans anvisningar och slaktat familjens bästa get till måltid för deras gäster. I Sydsudan är getter viktiga djur som ger mat och inkomster. – Familjen hamnade i stora svårigheter. Men efter att ha hört budskapet om förlåtelse från MegaVoice, ångrade sig mannen, bad om ursäkt av sin fru och familjens relationer blev helade.

– Detsamma hände med en gammal man och hans son som hade hamnat i en tvist om ett stycke jord. Pojken påstods i smyg ha sålt en del av sin fars ägor och han var nu tvungen att gömma sig i grannbyar. När den vredgade fadern lyssnade på budskapet om förlåtelse mjuknade hans hjärta och han skickade folk för att leta efter sin son. Pojken gick med på att komma tillbaka hem och de förlät varandra. Så välkomnades pojken tillbaka till sin familj och släkt.

– Utan ert stöd skulle detta arbete inte vara möjligt. Vi uppskattar verkligen er givmildhet, sammanfattar Walter Duku.

 

Kampanjens budskap ger fred och säkerhet

General Kuol, chefen för ämbetsverket för inre säkerhet, är också mycket glad över kampanjen och dess inverkan. Före kampanjen bestod 40 % av brotten i den sydsudanesiska huvudstaden Juba av mord, våldtäkter eller väpnade rån, detta enligt sjukhusens och polisens statistik. Efter mediemissionskampanjen har andelen av dessa brott minskat till 25 procent. Andelen allvarliga brott förväntas fortfarande minska när fredsprocessen fortgår.

– Jag är också glad över att se de positiva effekter som Mediemissions kampanj har haft på ungdomarna i huvudstaden Juba.  Också soldater frågar fortfarande efter MegaVoice-apparater.

– Jag hoppas att budskapet skulle nå även provinser där hämndspiralen och mord är vanliga.