Guds Ord till avlägsna trakter i Sibirien

 

Kampanjböcker trycks i stora mängder i ett sibiriskt tryckeri. I bilden från vänster Juri Ananjev, Irina Petrova och Hannu Haukka.

 

MedieMission Internationals litteraturprojekt för de ryska församlingarna går framåt. Under den gångna vintern trycktes nästan en miljon exemplar av Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker i ett tryckeri i Sibirien. 

Det bor 144 miljoner människor i Ryssland, så behoven är stora. Trots att de nya lagarna i hög grad begränsat församlingarnas verksamhet, är det ännu möjligt att låta trycka upp andlig litteratur i landet. Detta är något av ett under.

 

De minst evangeliserade områdena

På vårvintern kontaktades MedieMission International från den sibiriska staden Angarsk angående en ny leverans av litteratur till tre autonoma områden i östra Sibirien – Jakutsk, Irkutsk och Tjuktjien – samt till republiken Burjatien. Områdena hör till de minst evangeliserade delarna av Ryssland. Där finns visserligen församlingar och kristen aktivitet, men litteratur och andra arbetsredskap är det brist på.

Det ingår också i planen att leverera en mindre uppsättning tryckt litteratur till S:t Petersburg, Tver och Moskva.

Miljontals kampanjböcker har tryckts upp i Ryssland där församlingarna behöver dem i sitt evangelisationsarbete.

50 000 beställda kampanjböcker

MedieMission International har inte en fond för litteraturarbete, inte heller för övriga sektorer inom missionsarbetet. Arbetet är därför beroende av missionsvänners ekonomiska stöd.

Vi har beslutat att ta ett trossteg och har beställt 50 000 kampanjböcker. Målet är att så småningom betydligt utöka antalet.

 

Du kan delta i insamlingen för spridningen av litteratur  vår donationssida.