I Havanna gläds man över en lyckad mediekampanj

Havannas församlingar mötte människor med evangeliet i deras vardag. Mottagandet var gott.

Den historiska mediekampanjen som hölls i Kubas huvudstad förra våren satte på många sätt oförglömliga spår i östaten. Församlingarna fann en inbördes gemenskap och tiotusentals kubaner sin tro på Jesus. Nya församlingar har också grundats i Havanna.

Kampanjen som sträckte sig från februari till april blåste en frisk bris över Havanna. En otalig mängd kubaner fick höra att Jesus kan innebära en positiv förändring i livet. Tiotusentals gjorde ett trosbeslut, då församlingarna med gemensamma krafter spred evangeliet till gator, parker och barer samt ordnade konserter och olika kultur- och idrottsevenemang.

Eliseo Acosta, biskop för Kubas pingströrelse Assemblies of God.

Mediekampanjen förenade de kristna

Assemblies of God -pingströrelsens biskop Eliseo Villar Acosta berättar att landets kristna länge har bett för en gemenskap, men man har inte riktigt lyckats med detta före kampanjen Förändringens Kraft.

– Gemenskapen som vi erfarit tack vare kampanjen har inte tillkommit till följd av rivalitet mellan kyrkor eller kyrkosamfund eller av äregirighet. Den här gemenskapen har sin grund i Jesu hjärta, gläds han.

 

Styrkan i berättelserna om förvandling

I centrum för kampanjen har man funnit olika människors berättelser om livsförvandling. En av dem som gett sin livsberättelse till kampanjboken är gitarristen Eric Méndez.

Eric Méndez, som gett sin livsberättelse till kampanjboken, gladde sig över sin släktingflickas frälsning.

– Det har varit fint att få vara med i den här kampanjen. Det har varit underbart att se hur Herren belönat mig. Det har gjort mig mycket rörd, tackade Mendéz under kampanjens avslutningsfest. Hans kvinnliga släkting kom till tro till följd av kampanjen.

– Tack för att ni tänkte på mig och bad mig med. Jag står till ert förfogande i alla kampanjer som ni ordnar de följande 200 åren!

Kampanjen förändrade också Jesus Caraballos liv. Han hade begått självmord om han inte hade funnit kampanjboken, gått till församlingen och kommit till tro.

Människor söker sig till församlingarna

Utöver Caraballo har tusentals kubaner sökt sig till församlingarna.

Moises de Prada, vicebiskop för Kubas pingströrelse, och MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka.

– Till följd av kampanjen började mängder av folk gå i våra kyrkor. Jag tror att rörelsen som vi sett i vår stad räcker länge ännu, konstaterar Moises de Prada, vicebiskop för Kubas pingströrelse Assemblies of God.

Man har glatt sig över nya medlemmar även i baptistförsamlingen.

– Under ett tillfälle tog 1 000 personer emot frälsningsbudskapet och vi fick be för de här sökande människorna, säger Dariel Llanes Quintana, ordförande för Kubas västliga baptistförbund.

– I Kuba saknar man Gud. Vi är tacksamma för att ni kom till Kuba och möjliggjorde den här kampanjen.

 

Församlingarna i Kuba behöver fler kampanjböcker för utdelning.

Du kan delta i evangelisationen av kubaner genom sidan Ge en gåva.