Humanitärt bistånd och evangelisationsböcker till fronten i Ukraina

Byn Marynka i Bahmut-distriktet där vi levererade både humanitärt bistånd och evangelisationsböcker till fronten. En allmän skola i staden Butsha såg ut så här under ockupationen av den ryska armén. Skolans innergård användes som avfyrningsramp för artillerield och raketattacker.

För miljoner har själen fått förödande sticksår. Nyheter om dödsfall, förlust av far, son, familjemedlem, vän, granne, hem, by lämnar trauman som många aldrig kommer att återhämta sig från. Miljontals ukrainare är flyktingar. Allt som var dyrbart är nu trasigt. Drömmar har kollapsat! Stormvindar blåser i själen. Händelser har kraften att kasta själen i hopplöshet och sorg.

Det finns medicin för själens sår i Guds ord. Det kan kallas ”Guds psykiatri”. Psaltaren 23 och 91 är goda exempel. Den ukrainska evangelisationsboken har samma gudomliga psykiatri som helar den sårade själen.

Psaltaren 23

Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid.

Psaltaren 91

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på." Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.

Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff.

Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram
över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar.

"Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."