I Ryssland har det tryckta ordet ett stort genomslagskraft

Tryckningen av litteratur för församlingar i Ryssland började när den första storstadskampanjen ordnades i Volgograd år 2003. För mediekampanjen trycktes Kraft till förändring-kampanjböcker som innehåller berättelser om livsförvandling.

Under åren har tryckts miljontals exemplar av kampanjböcker. Vi har också låtit trycka Biblar, Nya testamenten och Johannesevangelier som delats ut genom cirka 2 000 församlingar på olika håll i Ryssland.

Enligt de uppgifter vi fått, har cirka 2 500 nya församlingar grundats tack vare församlingarnas arbete. För detta tackar vi Gud som övervakar sitt ord och dess spridning i hela världen.

Pingstbiskop Juri Ananjev, representanten för MedieMissions arbete i Ryssland, säger att cirka 40 pingstkyrkans evangelisationsgrupper aktivt har använt böcker för att nå människor i västra Ryssland och i Sibirien. Kampanjboken har också översatts till olika sibiriska språk.

– Jag är mycket glad över att böcker som bekostats av troende i Norden har nått ut till de mest avlägsna hörnen i östra Ryssland, ända till Stillahavskusten. Där har dessa ”evangelister”, böcker som troende använder, varit till stor hjälp då många hittat vägen till Gud och tagit emot Jesus, säger Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International.

 

 Folk längtar efter förändring

Böckerna har tryckts i ett sibiriskt tryckeri. Förlagschef Irina Garabanova säger att de mycket gärna översätter och låter trycka kampanjböcker som MedieMission beställer – hittills har över 8 miljoner kampanjböcker tryckts där.

– Kanske mer än någonsin söker folk i Ryssland efter Gud. Det är fortfarande möjligt att dela ut Guds ord där. Det är vår kallelse och vårt uppdrag, konstaterar Laura Haukka, MedieMission Internationals programchef.

 

 

En enda bok kan göra skillnad

Under året 2019 lät vi trycka 1 220 000 exemplar av Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker för de ryska församlingarnas behov. Litteratur har delats ut till församlingar på olika håll i Ryssland. Deras verksamhet sträcker sig från Ural till Stillahavskusten.
I år har vi fått förfrågningar om att låta trycka sammanlagt 700 000 böcker. Litteraturarbetet i Ryssland pågår trots koronaviruset.

– Vi låter trycka allt vi kan, men det behövs ekonomiskt stöd. Det finns sällan extra pengar i kassan. Vi har till exempel inte tillräckliga resurser för att genomföra alla mediekampanjer som önskas.

Det finns ett ständigt behov av litteratur i Ryssland, eftersom det fortfarande finns många som inte har hört evangeliet. Många kämpar med olika problem, till exempel alkoholism, och behöver ett budskap om en möjlighet till förändring som Gud kan ge.

Antalet beställningar på böcker kan verka stort. Men en enda bok kan ha en stor betydelse för någon, och den kostar bara 10–15 kronor inklusive fraktkostnader.

– En människa kan bli frälst när hon får litteratur med Guds ord och en vägkarta för ett nytt liv i Jesus. Vi tänker på en människa, en individ och en bok som vi som enskilda personer kan bekosta. Därefter gör Gud det som är omöjligt för människan, frälsningens mirakel, säger Hannu.

 

Ett varmt tack för dina böner. Du kan delta i tryckningen av litteratur i Ryssland via vår donationssida Ge en gåva via denna länk.

 

Vi önskar dig Guds välsignelse mitt i dessa utmanande tider!

 

Hannu och Laura Haukka