Jakuterna fick en kampanjbok vid rätt tidpunkt

Redan i flera år har MedieMission International låtit trycka andlig litteratur för det evangelisationsarbete som församlingar gör i Ryssland. Trots pandemin gör tryckpressarna sitt jobb och senast fick minoritetsfolket jakuterna en evangeliserande kampanjbok på sitt eget språk och det skedde vid rätt tidpunkt.

Koronapandemin har spridit sig över hela världen under våren och det har haft även andra följder. Begränsningar, karantäner och till och med utegångsförbud är viktiga, men pandemin har också väckt ångest och rädsla. I flera länder har alkoholbruket ökat under isoleringen.

I Sibirien vid Kinas gräns bor minoritetsfolken burjaterna och jakuterna. Under våren har man fått tråkiga nyheter om ökat alkoholbruk och hemmavåld bland dessa folk. Problemen har ökat i en sådan utsträckning att i delrepubliken Sacha är det tillsvidare förbjudet att sälja alkohol.

Men mitt i denna atmosfär av bekymmer och rädsla kan lokala församlingar nu ge tröst och förmedla goda nyheter om Guds omvandlande kraft. Förra året fick församlingarna en kampanjbok både på det burjatiska och jakutiska språket. Det finns cirka 450–500 000 människor av båda nationaliteter.

 

Begäran från andra minoritetsnationer

Nyheter om litteraturarbete och dess effekt har också spridit sig bland några andra folk. Chanterna och manserna, folk på några tiotusentals människor, har också bett att få andlig litteratur på deras eget språk.

 

Litteraturarbete gör skillnad

Förutom dem som först läser förvandlingshistorier i kampanjböcker, kan litteraturarbetet ha en inverkan på flera människor. När en person läser om evangeliets förvandlande kraft och hans eller hennes liv förändras, ger han eller hon sannolikt boken till någon i sin bekantskapskrets. Så här går boken från person till person och från familj till familj. En kampanjbok kan då göra skillnad i livet för mycket fler människor än den som boken först tas till.

 

Litteraturarbetet i Ryssland fortsätter

Lokala församlingars evangelisationsarbete i Ryssland fortsätter och det behövs ständigt mer andlig litteratur. Vi har låtit trycka Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker och vi har blivit ombedda att trycka mer av dem. Från St. Petersburg har vi fått en begäran om att trycka upp ytterligare 200 000 kampanjböcker. I St. Petersburgs område kan medier inte längre användas för evangelisation, men utdelning av litteratur fungerar fortfarande.

Vi ber om dina förböner för litteraturarbetet och evangelisation i Ryssland och om möjligt också att stödja det ekonomiskt.

– Kanske en dag i himlen säger någon till oss: ”Tack för att du bidrog till att jag fick evangeliet på mitt eget språk!” Den tanken motiverar mig, säger Ari Talja, MedieMissions fältpastor.

 

Tack för dina förböner! Enligt dina möjligheter kan du stödja litteraturarbetet i Ryssland också ekonomiskt genom vår donationssida Ge en gåva via denna länk.