Kallelsen bär fortfarande

40 år missionsarbete i Ryssland och i storstäder runt om i världen

Otaliga gånger har missionärsuppdraget fört Laura och Hannu Haukka till Moskva och andra delar av den jättestora ryska nationen. De nära kontakterna med mänskorna och kulturen har gett dem stor kunskap om de andliga behoven i landet. Drivna av en djup kallelse att ge mänskorna evangelium genom litteratur och media. Laura och Hannu har år efter år i medgång och motgång under fyrtio år tillsammans arbetat med mediemission.

Det har varit ett fantastiskt äventyr att alla dessa år få uppleva Guds konkreta ledning, säger Hannu och Laura Haukka. De är något av mediearbetets eldsjälar och har firat sitt 40-årsjubileum i missionens tjänst.  Paret har hängivet och beslutsamt tjänat Skördens Herre i sin kallelse

Laura och Hannu har under dessa år fått se Ryssland radikalt förändras. Allt från den ateistiska Sovjetunionens svåra år 1975–1991 till Sovjetunionens kollaps 1991. Det nya Ryssland och dess exceptionella andliga frihet 1992–2002. Med gripenhet kommer de ihåg de omfattande storstadskampanjerna 2003–2012.  Tyvärr har utvecklingen under de senaste åren inneburit att Ryssland har börjat stänga sig igen.

– Vi kan säga att dessa år har varit ett stort äventyr i den helige Andes underbara ledning, säger de leende.

Paret Haukkas unika livshistoria är en berättelse om kärlek, spionage och Guds stora mirakel. I boken Tro & Under (2005 och 2016) berättar Hannu om underbara men också om spännande äventyr och händelser i missionsarbetet

– Det har varit ett stort privilegium att förkunna evangeliet för Rysslands folk och samtidigt stödja de ryska församlingarnas arbete vid olika skeden. Det är fortfarande ett privilegium att få fortsätta samma evangelisationsarbete i det stora och ibland för oss lite skrämmande Ryssland.

-Tyvärr arbetar vi idag under radikalt förändrade omständigheter, konstaterar Hannu Haukka. Men vi ber och hoppas att många vill stå med oss i arbetet och ge det ekonomiska stöd som vi är i ett så akut behov av.

– Det har varit Guds stora nåd som följt oss och gett så många öppna dörrar och kanaler att nå mänskorna som hungrar efter hopp och liv.  Vår kallelse har inte förändrats. Vi vill fortsätta så länge dörrarna är öppna.