Kamp om själar i Tanzania

Storstadskampanjen i Dar es-Salaam, som ska äga rum i oktober, förbereds som bäst. Utöver ekonomiska utmaningar, möter mediekampanjen stor andlig press.

Som alltid när kampanjer förbereds är budgeten en utmaning och det gäller också kampanjen i Tanzania. De nödvändiga resurserna kommer oftast i sista minuten men alla kampanjer har hittills kunnat genomföras.

Budgeten för mediekampanjen i Tanzania är 400 000 dollar. Bara en del av medlen har samlats hittills, men vice verksamhetsledaren för MedieMission International, Andreas Wirth, litar på att det ska ordna sig.

– Att organisera en mediemissionskampanj kräver alltid att man går på vattnet och går vidare i tro. Men detta arbete ligger inte på våra axlar. Vi arbetar med de resurser som vi har anförtrotts och uträttar de saker vi kan.

– Vi vet att medier är ett extremt effektivt verktyg att nå människor. Många som länge arbetat inom mission undrar hur mycket som kan uppnås med små ekonomiska resurser när man utnyttjar medier.

Muslimska predikanter har blivit aktiva i Tanzania när kampanjen närmar sig: ”Vem vill bli muslim nu?”

Muslimer försöker omvända folk

Wirth säger att Tanzanias öde inte beror endast på penninginsamlingar. Varje mediekampanj är framför allt en andlig strid.

– För närvarande kämpar man i Tanzania om själar. Muslimer försöker målmedvetet omvända tanzanier till islam. De är verkligen aggressiva, hungriga och ambitiösa. Och i denna situation ordnar vi en mediemissionskampanj. När situationen är så eldfängt är det som att peta i ett getingbo att genomföra en kampanj som når hela Tanzania.

–  Vi behöver bön för våra medarbetare, församlingar och team.  Må Herrens skyddande hand ligga över dem. Vi hoppas att kampanjens budskap sprider sig snabbt och blir förhärligat på ett sådant sätt att det sker något i människornas hjärtan, att deras ögon öppnas för evangeliets ljus och de kan bli Guds barn.