Kampanjboken leder folk till tro i Ryssland

Nya testamenten, Johannesevangelier och evangeliserande kampanjböcker som vänner till MedieMission Internationals arbete bekostat har nått även de mest avlägsna hörnen i östra Ryssland. Böckerna delas ut av evangelister i Rysslands evangeliska församlingar som är våra samarbetspartners. Dessa böcker har verkat på ett mirakulöst sätt till att människor blivit frälsta och de har lärt känna Gud.

Under åren har frivilliga evangelister från ryska evangeliska församlingar bett en frälsningsbön med över en miljon människor. Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker som tryckts med stöd av de kristna i Norden har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel i detta. Vi har hört från företrädare för församlingar att det har medverkat till att redan över tusen nya församlingar kommit till på olika håll i Ryssland.

Vår erfarenhet har också visat att många av dem som kommit till tro när de läst kampanjboken vill ge den till någon i sin bekantskapskrets och därmed sprids evangeliet vidare.

Så här berättar Larissa som bor i Volgograd: ”Förra söndagen var dagen då jag blev pånyttfödd. Jag läste på kampanjboken vid midnatt. I boken berättades hur jag skulle få mina synder förlåtna och uppleva pånyttfödelse. När jag vaknade på morgonen gjorde jag som det stod i boken. Jag tog penna och papper och skrev ner en lista på mina synder. Listan blev lång.

Jag läste sedan stället Första Johannesbrevet 1:9 i Bibeln: ’Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.’ Sedan rev jag pappret i bitar och kastade bort dem. I det ögonblicket kände jag att en väldigt stor glädje fyllde mitt hjärta. Jag var fri från mina tidigare synder. Det var en enorm upplevelse. Jag ville inte längre ha tobak, alkohol och sällskap av män. Jag kunde överlämna alla mina synder till Gud. Min dotter har också kommit till tro och jag litar på att min son också gör det.”

Evangeliska församlingar i Ryssland har beställt en miljon böcker för i år.  MedieMission International fortsätter att låta trycka fler böcker som önskas av församlingar, enligt våra ekonomiska resurser.

En kampanjbok kostar 15 kronor (1,5 euro) inklusive frakt. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt litteraturarbete i Ryssland genom denna länk. Ett varmt tack för dina förböner och din gåva!

Vi önskar dig en välsignad sommar!

Hannu Haukka och MedieMission Internationals team