Kiev bygger kyrka mitt under kriget

I Kiev växer församlingen snabbt. Pastor Juri Babinets berättar om ett byggprojekt som pågår mitt under kriget. Före kriget deltog cirka 1 500 personer i kyrkans tillställningar. När kriget bröt ut minskade antalet besökare till 17 besökare. Av rädsla för tillfångatagandet av huvudstaden lämnade de flesta av dem under fientligheterna. Nu, 18 månader senare, har antalet besökare ökat till 3 500 och antalet växer fortfarande.

"Vår gamla kyrksal blev liten när tre på varandra följande gudstjänster på söndagar inte längre räckte. Kyrkobyggnaden blir den största i Ukraina med 4 500 sittplatser." Församlingens byggfond har tagit slut, men Juri tror att byggarbetet kan genomföras till slutet. Det är också Guds verk.

År 2007 genomförde Mediemission i samarbete med församlingen Spasenie ett framgångsrikt storstadsuppdrag i Kiev. Det andra uppdraget genomfördes i Odessa 2015 efter att Ryssland ockuperat Donbas-regionen på Krim. Vid den tiden gjorde Odessa motstånd mot ockupationen av ryska trupper.

Sedan krigsstarten har samarbetet med församlingen intensifierats och numera gäller det även humanitär hjälpverksamhet utöver missionsarbete som förkunnar. En viktig del av kyrkans arbete är att stödja militärpräster vid fronten. Andakter, bönestunder och utdelning av nattvard anordnas för soldaterna.

Missionsböckerna har tryckts och distribuerats till invånarna och soldaterna i frontlinjen.