Krig stoppar inte vårt uppdrag

Nya sätt att missionera i Ryssland

Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har orsakat världsomspännande hat och rädsla mot Ryssland självt.

I Ryssland har kyrkornas missionsarbete nästan helt avskaffats. Församlingens mötesplatser har förstörts och kristna har återigen varit föremål för förföljelse.

Religionsfrihetens period var kortvarig

Efter Sovjetunionens sammanbrott kom en aldrig tidigare skådad men tyvärr kort period av frihet för den obehindrade förkunnelsen av evangeliet i landet. De ryska kyrkorna var inte förberedda på denna nästan "otroliga" frihetstid. Många i Finland trodde också att friheten äntligen hade kommit.

I juni 2001, inför tusentals ryska pastorer, förde den välkände världsevangelisten David Wilkerson fram ett varnande profetiskt budskap. Wilkerson varnade för att dörrarna till kyrkornas arbete med evangeliet kommer att stängas igen. "Frihetens tid kommer att bli kort, så vi måste agera nu!", uppmanade Wilkerson.

Exakt 20 år senare, i december 2021, hade Ryssland utplacerat hundratusentals soldater och en enorm mängd militär utrustning vid gränsen till Ukraina. Den följande 24 februari startade Ryssland ett stort krig mot Ukraina, som inte har setts på den europeiska kontinenten sedan andra världskriget. Det destruktiva kriget pågår fortfarande och det finns inget slut i sikte.

Gud styrde våra steg

Kort efter Wilkersons profetiska budskap 2002 påbörjade Mediemission månadslånga mediekampanjer till stora ryska städer i samarbete med landets kyrkor. Gud ledde oss till fyrtio storstäder i Ryssland. Uppdragen nådde mer än 70 miljoner ryssar på 10 år.

Utan att veta vad framtiden skulle ge när 2014 kom, kände vi ett starkt behov av att starta ett massivt tryck av andlig litteratur för ryska kyrkor. Vi hann trycka totalt 10 miljoner Nya testamenten, missionsböcker och Johannesevangeliet.

Vi fick den sista omgången böcker från pressen i januari 2022. I februari 2022 startade Ryssland kriget. Perioden med öppet missionsarbete i Ryssland var nu slut.

Oroväckande tecken började dyka upp redan 2016. Då trädde den ökända Jarovaja-lagen i kraft. Efter dess ikraftträdande började en ny era av förföljelse. Framförallt har de kristna protestantiska samfunden drabbades av den nya lagen. Lagarna har stoppat det evangelisationsarbete som bedrivs av kyrkorna och begränsar även mötesfriheten.

Krig stoppar inte vårt uppdrag

Men det finns också liv bakom stängda dörrar. I länder som Nordkorea, Kina, Iran, Afghanistan kan man fortfarande hitta levande kyrkor.

Kristna som lever i västvärldens frihet har till uppgift att stödja kyrkorna och be för dem. Nu gäller detta även Ryssland. Det är tydligt att dörrarna har stängts. Missionsarbete kan inte utföras på samma sätt som tidigare. Ändå kan du passera genom springorna i dörren.

Mediemission kommer att etablera arbetsstationer i både Finland och Kiev. På arbetsplatserna fortsätter vi missionsarbetet på ryska. Arbetet använder metoder som lämpar sig för nya utmaningar och förutsättningar.

Kriget har förändrat nästan allt som kan tänkas, och kanske till och med det som inte gick att föreställa sig. Ändå finns det en sak som inte har förändrats. Det är Jesu kärlek. han dog  på Golgata kors även för 145 miljoner ryssar. Evangeliet förkunnar förlåtelse och barmhärtighet också för Ryssland. Vårt missionsarbete fortsätter för det ryska folket.