Kriget i Ukraina drar ut på tiden

Vi stannar kvar och fortsätter vårt uppdrag bland annat i staden Cherson i södra Ukraina. Före anfallskriget var Cherson en stad med nästan 300 000 invånare. Ryska styrkor  ockuperade staden i åtta månader, men i november 2022 befriades staden från rysk ockupation.

Tre dagar efter tillbakadragandet anlände Mediemissions hjälpteam med humanitärt bistånd och evangelisationsboken ”Vägen hem” till den lokala församlingen. Hjälpteamet stannade kvar i den lokala baptistkyrkan. Under detta tunga krigsår har stadsborna sökt andlig och materiell hjälp.

Många människor som inte tidigare haft kontakt med församlingen är nu i nästan daglig kontakt och deltar i gudstjänsterna. Många har kommit till tro.

Humanitär hjälp

Mediemission riktar sina resurser till att ge materiell hjälp till Ukrainas folk. Tillsammans med militärpräster och församlingar i Ukraina har vi levererat kaminer till mer än 6000 platser i byar och städer i hela östra Ukraina.

Vi har hjälpt till att evakuera mer än 7000 mammor, barn och äldre i säkerhet. Vi betalar den dagliga utdelningen av cirka 2-3 ton livsmedelsbistånd direkt till medborgarna som bor i krigszonens källare och bomb-skydd. Vi har levererat sjukhussängar, maskiner och kirurgisk utrustning till sjukhus och vårdinrättningar.