Kristen litteratur når ut till ryssar

 

Redan i 16 år har MedieMission International låtit trycka kristen litteratur för evangelisationsarbete som evangeliska församlingar i Ryssland gör. Många ryssar har kommit till tro tack vare böckerna.

Litteraturarbetet började när Kraft till förändring-kampanjböcker, som innehåller berättelser om livsförvandling, trycktes för storstadskampanjen i Volgograd. Under åren har miljontals kopior av kampanjböcker, Biblar, Nya testamenten och Johannesevangelier distribuerats genom cirka 2 000 församlingar på olika håll i Ryssland. Cirka 2 500 nya församlingar har planterats på områden där böcker delats ut.

Pingstbiskop Juri Ananjev, representanten för MedieMissions arbete i Ryssland, säger att cirka 40 pingstkyrkans evangelisationsgrupper har aktivt använt böcker för att nå människor i västra Ryssland och i Sibirien. Kampanjboken har också översatts till olika sibiriska språk.

– Jag är mycket glad över att böcker som bekostats av troende i Norden har nått ut till de mest avlägsna hörnen i östra Ryssland, till Stillahavskusten. Där har dessa ”evangelister”, böcker som troende använder, varit till stor hjälp då många hittat vägen till Gud och tagit emot Jesus, säger Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International.

 

Väckelse bland studenter på Sachalin

Kristen litteratur har varit ett viktigt sätt att evangelisera på ön Sachalin vid Stilla havet.

– För oss som bor långt från Rysslands stora befolkningscentra har det varit en välsignelse att ha tillgång till litteratur. Det har gjort det möjligt att sprida evangeliet till stora grupper i Fjärran Östern. Litteratur är som ett frö som sås i marken och som bröd vi delar ut till folket, säger östsibiriska pingstunionens biskop Pjotr Jarmoljuk.

Troende i Norden har bekostat miljoner kristna böcker för evangelisationen av folket i Ryssland.

Till Sachalin har tagits bl.a. 20 000 Nya testamenten och kampanjböcker samt Johannesevangelier, både i stor stil och pocketböcker för studenter. På sistone har universitet öppnat sina dörrar för evangelisationsteam och många studenter har kommit till tro.

– Vi tackar hjärtligt för att ni vill stödja oss i detta arbete genom att förse oss med litteratur. Det är en välsignelse att få samarbeta med er, säger Jarmoljuk.

 

Folk längtar efter förändring

Böckerna har tryckts i ett sibiriskt tryckeri. Förlagschef Irina Garabanova säger att de låter trycka och översätta ett stort utbud av kristen litteratur bl.a. för barn, eftersom barn sällan kommer i kontakt med evangeliet via smartphones.

Det finns ett ständigt behov av litteratur i Ryssland, eftersom det fortfarande finns många som inte har hört evangeliet. Många kämpar med olika problem, till exempel alkoholism, och behöver ett budskap om en möjlighet till förändring som Gud kan ge.

– Kanske mer än någonsin söker folk i Ryssland efter Gud. Det är fortfarande möjligt att dela ut Guds ord där. Det är vår kallelse och vårt uppdrag, konstaterar Laura Haukka, MedieMission Internationals programchef.

 

Hannu och Laura Haukka säger att MedieMission International låter trycka kristen litteratur för Ryssland så länge den kan delas ut där.

En bok kan göra skillnad

Församlingarnas senaste beställning innefattar 100 000 Johannesevangelier, 25 000 Nya testamenten, 50 000 evangeliserande böcker för barn samt 100 000 vanliga kampanjböcker och 50 000 kampanjböcker för ryska fängelser. Tryckkostnaderna ligger mellan 3 000 000 och 4 000 000 kronor.

– Vi låter trycka allt vi kan, men det kommer att kräva ekonomiskt stöd. Det finns inga extra pengar i kassan. Vi har till exempel inte tillräckliga resurser för att genomföra alla kampanjer som önskas. Senast bad man om att få en mediekampanj i staden Ulan-Ude i Burjatien. Vi skulle gärna vilja genomföra den men det kräver ekonomiskt stöd, säger Hannu Haukka.

Antalet beställningar på böcker kan verka stort. Men en bok kan ha en stor betydelse för någon, och den kostar bara 10–15 kronor att trycka ut.

– En människa kan bli frälst när hon får litteratur med Guds ord. Vi pratar inte om miljoner människor, utan om en individ och en bok som jag som en enskild person kan bekosta, säger Haukka.

 

Du kan delta i insamlingen för att stödja litteraturarbetet i Ryssland via vår donationssida. Tack för din gåva!