MedieMission International hjälper sydsudanska flyktingar

MedieMission Intl hjälper de mest utsatta familjerna i Sydsudan genom att ge dem mathjälp. Målet är att rädda liv och att försöka förhindra svält och undernäringen av nyfödda, barn och blivande mödrar. I augusti 2018 gav MedieMission Intl katastrofhjälp till mer än 500 hushåll via Kyrkornas Råd i Sydsudan.

 

En som fick hjälp är den 74-årig Gaba Yangi. Hon lämnade sitt hem i juli 2016 när regeringstrupperna och rebellerna startade förödande strider.

– Jag visste inte vart jag skulle springa för att komma undan beskjutningen.

Hundratals dödades eller skadades och tiotusentals måste lämna sina hem. Liksom Gaban sökte många skydd i en kyrka där hjälporganisationerna erbjöd nödhjälp. Idag bor hon med sin man i en övergiven butik. De är fortfarande beroende av livsmedelsbistånd.

MedieMission International har bidragit till distributionen av livsmedel.

– Vi är tacksamma för det stöd vi fått från MedieMission International. Det har hjälpt oss att ge stöd till de behövande, säger generalsekreteraren för Kyrkornas Råd i Sydsudan Fr. James Oyet.