MedieMission var med i en bönekonferens i Uganda

 

I Ugandas huvudstad Kampala hölls den 9.14. december 2019 en årlig bönekonferens. Konferensen ordnas av Christian Discipleship Ministries International som grundades och leds av pastor Michael Kimuli. I år deltog också en delegation från Finland. Ari Talja, pastor hos MedieMission, var med i delegationen. Han fick en möjlighet att berätta för konferensdeltagarna om MedieMission och vårt kampanjkoncept.

Bönkonferensen som hölls i slutet av året 2019 var den 12:e årliga konferensen. Denna gång var konferensens tema baserat på Bibelstället från Matteusevangeliet 16:18: ”… på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.” I konferensen fanns undervisning, lovsång och bön. Förutom landets ledande pastorer och evangelister, fanns som gästtalare bl.a. dottern till Ugandas president och en högt uppsatt tjänsteman. Hon är utsedd av presidenten för att bekämpa korruptionen i landet.

Pastor Ari Talja fick en möjlighet att presentera MedieMission International och vårt kampanjkoncept för bönekonferensens deltagare. Under närmare en timme berättade han bl.a. om mediekampanjen i Dar es-Salaam i Tanzania. Han talade om kampanjens framgång och feedback och visade bilder. Med en video på swahili visades exempel på berättelser om livsförvandling som förmedlades i Dar es-Salaam via medier. Kampanjkonceptet väckte ett stort intresse hos lyssnarna. Efter evenemanget gav Ari Talja intervjuer om samma ämne till nationella medier.

 

Officiell inbjudan från Uganda till MedieMission

Mot slutet av konferensen ägde rum ett möte med cirka 30 biskopar och församlingsledare. De representerade cirka 1 500 församlingar i Kampala-området. Också vid detta möte var mottagandet bra. Efter mötet fick Ari Talja en officiell inbjudan från alla ledare att komma till Kampala för att ordna en mediemissionskampanj där. Även en baptistbiskop från Nairobi, Kenya, vädjade:

– Jag är som mannen från Makedonien (Apg. 16:9) och bjuder dig att komma över och hjälpa oss.

 

Från skräckvälde till läkning

Åren 1975–79 höll diktatorn Idi Amin makt i Uganda och förklarade det till en islamisk stat. Denna proklamation ville man också upphäva i bönkonferensen och förklara Uganda till en kristen stat, även om islams inflytande fortfarande är synligt.

Såren efter Idi Amins regeringstid i Uganda har långsamt läkts. Uganda är nu ett av de länder i Afrika där även ekonomin förbättrats. Jämfört med grannländerna är till exempel vägnätet och byggnadsbeståndet bättre på vissa ställen. Kinesisk finansiering syns i Kampala. Kineserna har investerat stora summor i infrastrukturen i Uganda och Kampala-regionen. Till exempel har kineserna donerat medel till motorvägen mellan Kampala och flygplatsen.

I slutet av 1990-talet förutspådde WHO att år 2020 mer än 30 % av Ugandas befolkning skulle vara HIV-positiva och att de skulle dö av HIV- och AIDS-relaterade sjukdomar. År 1999 grundade pastor John Mulinde en böne- och fasterörelse i Uganda och då inleddes en årlig bönedag där man samlades på en stor stadion för att be för saken. Landets president blev också inbjuden. De fastade, gjorde bot för sina tidigare synder och bad. För närvarande har antalet människor med HIV i Uganda sjunkit till mindre än 5 % av befolkningen. Ugandierna tror att denna årliga bönedag har varit viktig för denna dramatiska förändring, även om praktiska åtgärder också vidtagits i landet.

 

Be för mediemissionskampanjen i Uganda

– Mediemissionskampanjen i Uganda är nu ett stort böneämne. Vi har redan mer än trettio nationer som står i kö för att få sin egen mediekampanj.  Hos MedieMission tar vi det som ett tecken på att Gud vill att vi går till en viss ort när församlingarna är redo att hålla en kampanj tillsammans. Bönesvar på detta är också att vi får medel för kampanjen.

Det har aldrig funnits medel i förväg i de 107 orter där en mediekampanj ordnats hittills, utan Gud har alltid försett oss med dem. Om Gud vill att vi ska genomföra en kampanj i Kampala i slutet av år 2021, kommer Han säkert att tillhandahålla också medel för det. Därför vill jag be er att be för Uganda och Kampala för att Gud skulle skicka de nödvändiga medlen för kampanjen, cirka 3 miljoner kronor, säger Ari Talja.

– Även om cirka 80 % av Ugandas befolkning nominellt är kristna beräknas det att antalet troende som faktiskt lever sin tro är cirka 30 % av befolkningen.

 

Du kan stödja MedieMissions arbete och mediekampanjer via vår donationssida. Ett varmt tack för din gåva!