MedieMissionens arbete bland judar leder dem till Messias

Artikeln är baserad på ett radioprogram i Finland. I studion var Vladimir och Pirjo Karttunen, ledarna för MedieMission Internationals avdelning för arbetet bland judar. De intervjuades av informationschefen Markku Tenhunen.

Markku: Vi fortsätter vår serie om MedieMissionens 30-åriga arbete bland minoritetsfolk. Välkommen till studion Vladimir och Pirjo Karttunen! Ni är pionjärer och har arbetat länge här på avdelningen för arbetet bland judar. Pirjo, när började detta arbete för din del?

Pirjo: Det började någon gång i slutet av 90-talet, vid tiden för det s.k. exodus: ett stort antal judar flyttade från den f.d. Sovjetunionen till Israel. Det uppstod en luftbro genom Finland för dem: det fanns direktflyg från Helsingfors till Israel. Jag kom med i arbetet, eftersom en del av dem ville stanna några dagar i Finland och de behövde logi.

Då öppnades mina ögon för arbetet bland judar. Jag förstod tydligare Bibelns profetior, till exempel i kapitel 23 i Jeremias bok, verserna 7 och 8: ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: ’Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land’, utan: ’Så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem.’ Så skall de få bo i sitt land.”

Jag såg hur denna profetia gick i uppfyllelse – jag såg det i mitt eget hem! Från landet i norr började judar flytta ut och de återvände nu hem.

Gud kallade mig till arbetet bland judar, att hjälpa dem att flytta tillbaka till sitt hemland och senare också att berätta för dem om deras Messias när jag började arbeta på MedieMission International.

Markku: Vilket år var det som ditt arbete här började?

Pirjo: Min tjänst på MedieMissionen startade år 2000, men jag var inte genast med i arbetet bland judar utan hade andra uppgifter. Först efter några år började Israel-arbetet.

Markku: När träffade du Vladimir och hade ni redan en gemensam vision för Israel-arbetet?

Pirjo: Vladimir var ansvarig för vårt kontor i S:t Petersburg på den tiden, men redan tidigare hade han haft sin personliga vision av arbete bland judar. Han hade ordnat många evangeliserande evenemang i S:t Petersburg tillsammans med andra. Vladimir kom ofta på besök till kontoret i Kervo och vi insåg att vi delade samma vision. Vi blev kär i varandra, och resten är historia.

Markku: Vad går ert arbete på Israel-avdelningen ut på?

Vladimir: Vi har gjort Israel-arbete på MedieMissionen i många år. Vår huvudstrategi är att lyfta fram bibliska värden och Israels betydelse genom medier. Vi ordnar också mediekampanjer i Israel. Vi har haft flera kampanjer i Israel, storstadskampanjer och mediekampanjer även i mindre städer. Tiotusentals judar har tagit kontakt med oss p.g.a. kampanjerna och nu arbetar messianska församlingar med dem. Vi har också ordnat flera medieutbildningar i Israel. Idag gör vi främst TV-program. Vi producerar bland annat serien ”Israel tutuksi” (Lär känna Israel) som sänds på flera kanaler.

Markku: Vladimir, vad är det som intresserade dig i Israel-arbetet? Har du judiska rötter själv?

Vladimir: Jag har tidigare varit i missionsarbete för Ingermanlands lutherska församling i S:t Petersburg. Jag kallades dit till radioarbete när jag kom till tro. Innan dess hade jag varit officer i den sovjetiska armén och var kommunist. Men en dag fick jag tag på Bibeln och det förändrade hela mitt liv. Jag fick veta om Jesus och frälsningen! Sedan öppnade Gud dörren till Israel-arbetet för mig. Det var som om jag befann mig i en ström som bara flöt framåt. Och det fortsätter idag. Naturligtvis har det också varit svårigheter i livet och jag har haft olika uppgifter, men Gud har alltid öppnat nya dörrar, även genom svårigheter. Om en dörr har stängts, har en annan dörr öppnats i stället. Jag har fått uppleva Guds ledning i detta arbete.

Markku: Det är fint att du och Pirjo arbetar här och leder denna avdelning. Vi ska prata mer om de TV-kanaler ni använder, det finns ju flera av dem.

Pirjo: Ja, den största av våra samarbetspartners är den kommersiella kanalen Krik-TV i Ryssland. Kanalen kan ses i hela Ryssland och täcker potentiellt 100 miljoner tittare. Kanalens program visas på kabel-, antenn- och satellitkanaler och naturligtvis via Internet. I Israel kan våra program ses på en webbkanal som heter Iton-TV och har en halv miljon följare. Därtill finns det en kanal som heter Iland, samt de kristna kanalerna CBN och TBN. I staden Rostov i Ryssland sänds våra program på en lokal kanal. Det finns också olika webbkanaler. Till Georgien sänder vi våra program Israel tutuksi (Lär känna Israel) till en förening som översätter dem till deras språk. Representanter för kanalen kommer senare också att visa dessa program på sin egen kanal.

Markku: Använder ni också radiokanaler och andra medieplattformar?

Pirjo: Slavic Family är en amerikansk ryskspråkig radiokanal med huvudkontor i Portland. Dess täckningsområde omfattar USA:s öst- och västkust. Det är i dessa områden som de flesta rysktalande judar bor i USA.

Markku: Hur många judar finns det i världen idag?

Pirjo: Jag vet inte exakt. I Israel bor det för närvarande cirka 8 miljoner judar och i USA ungefär lika mycket, kanske lite mindre. I Ryssland finns det mindre än en miljon av dem. Och judar finns det naturligtvis också i många andra länder.

Markku: Anledningen till min fråga är att det finns dem som påstår att judar är en nation som styr världen. När allt kommer omkring, är de bara ett litet folk som varit splittrat världen över. Ni har också en YouTube-kanal som når verkligen många människor?

Pirjo: Kanalen heter ”Putevoditel” på ryska och det betyder ’resenär’. Den intresserar också dem som inte är troende. Vi visar där Israel tutuksi (Lär känna Israel) och andra reseprogram som alltid har ett andligt budskap också. Efter påsken överskred vår kanals tittarantal 3 miljoner, och totalt har den för närvarande cirka 10 000 abonnenter. Vi får också mycket feedback från den.

Markku: Vladimir, jag har märkt att en uppgift som ligger varmt om ditt hjärta, är att lära. Du är präst, men jag menar här att lära nationerna.

Vladimir: Jag är glad att vi här på MedieMissionen kan dela ut denna viktiga information till olika nationer. Grunden för allt är naturligtvis evangeliet, men genom våra program kämpar vi också mot antisemitism. Vi talar om att Israels folk är Guds förstfödda folk och att judarnas Messias är Jesus Kristus. Han var inte av finsk eller rysk eller av någon annan nationalitet, utan judisk. Hans bröder och systrar är judar! Genom Guds nåd har vi icke-judar också fått bli delaktiga i detta. Kapitel 2 i Jesajas bok innehåller en profetia: ”Ja, många folk skall gå i väg och säga: ’Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.’ Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.” Sedan fortsätter texten att Han ska döma mellan hednafolken (icke-judar) och skipa rätt åt många folk.

Vi européer betraktar oss själva som bildade och kristna. Vi har många kyrkor och olika samfund. Man kan fråga: ”Varför har vi dock ständigt konflikter och krig?” Jag anser som så att förutom det sanna evangeliet, saknar vi en viktig sak: kärlek och respekt för det judiska folket. Vi befinner oss i det kristna träsket och kan inte komma upp på Guds berg. Vi bara går vidare från ett problem till ett annat. Men om vi tar emot denna viktiga kunskap, samma kunskap som finns i våra program, är det som om vi gick upp dit på Guds berg. Bildligt talat tar vi Sions berg till Ryssland och andra ställen där det finns mycket antisemitism, som t.ex. Amerika och Europa.

Då börjar ordet från Sion verka: ”Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.”

Chefen för den ryska kanalen Krik-TV bjöd in mig till ett stort TV-forum i Ryssland. Jag hade läst om detta forum och visste att det fanns mycket hat mot judar där också. Nu när våra program visas på Krik-TV, har vi sett att stämningen där har blivit mer kärleksfull.

Markku: Så man kan se att undervisning av nationer verkligen fungerar. Ert arbete bland det judiska minoritetsfolket är verkligen omfattande. Vilken typ av feedback har ni fått? Är det många som ber om förbön?

Pirjo: Det har kommit mycket feedback. Många är tacksamma. Till exempel den judiske ”Fjodor” skriver: ”Ni har intressanta program! De inspirerade mig till att börja läsa både Torahn och Bibeln och jag har märkt att de är förenliga.”

En person skriver så här: ”Jag studerar Bibeln och är intresserad av dess historia. Jag har inte varit i Israel, men jag har lärt mig mycket av era program.” Ytterligare en feedback: ” Äntligen hittade jag en kanal som ger konkret och intressant information om Jerusalem. Tack så mycket.” Sådana meddelanden kommer varje vecka, och det kommer också begäran om förbön. Vi sände program på vår YouTube-kanal under hela påskhelgen. Den hade ungefär 11 000 tittare. Då började det komma sådana här responsmeddelanden, vilket förvånade mig. Människor ber om förbön för deras ekonomiska situation eller mänskliga relationer: ”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig syndare.”  ”Herre, fräls Alexander och Nikolaj.” ”Be för Kira, hon ska till ryggmärgsoperation.” Vi har också vidareförmedlat förbönsämnen till församlingar i olika områden.

Markku: Vladimir, du kommer från Ingermanland. Vad kan du säga om minoritetsfolk på den tiden du bodde i Sovjetunionen?

Vladimir: Ingermanlänningar har vissa likheter med det judiska folket.  De bodde i Karelen dit deras förfäder hade flyttat från det nuvarande Finland och Karelska näset på 1600-talet. Många av dem hade judiska namn. Nästan alla gick i kyrkan och var troende. De blev förföljda av Lenin och Stalin: Det fanns fyra ”vågor” då ingermanlänningar berövades deras gårdar och övriga egendom, och 150 000 ingermanlänningar dödades. Efter andra världskriget blev också vi Karttunens ”folkfiender”. Fram till Stalins död hölls ingermanlänningar på fångläger. Min mormor sade att hon träffade troende präster där, och även judar.

Markku: Man kan se att ni brinner för arbetet bland judar. Var kommer den entusiasmen ifrån?

Pirjo: Det kommer från Guds kallelse. Man kan inte vara tyst om den. Det finns i oss även när det känns att det skulle vara bäst att kasta in handduken. Det är inbyggt: precis som människan vill följa Jesus när hon mött Honom. Och när vi fått det här privilegiet, kallelsen till detta arbete, leder den oss vidare.

Markku: Vladimir, vill du avsluta den här intervjun med någon Bibelvers?

Vladimir: Jag återgår till att Guds ord kommer från Sions berg. Det är viktigt. Även om vi inte kunde resa till Israel, läs Jesajas bok, evangelier, Davids psalmer… Gå upp på Sions berg där stora mirakel har skett: Judar fick den Helige Andes gåva, den första messianska församlingen uppstod, sedan grundades kristna församlingar. Alla behöver vi frälsning och den Helige Andes gåvor.

Av hela vårt hjärta tackar vi vänner till MedieMissionens arbete bland judar för era förböner och stöd till det viktiga arbetet att frälsa det judiska folket! Tack för att ni fortsätter att stå vid vår sida. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete via vår sida Ge en gåva via denna länk.