MedieMissionens satellitsändningar via SAT-7 når folk i arabvärlden

I arabländer pågår det en brytningstid och samtidigt söker människor där efter sanningen i livet. MedieMission International svarar på det andliga behovet med satellit-TV-program.

Arabvärlden omfattar de flesta länderna i Nordafrika och Mellanöstern. Detta stora område befolkas av 300 miljoner människor med arabiska som huvudspråk. Därtill finns det över 220 miljoner människor som talar persiska och turkiska.

Den arabiska våren sammanlänkade arabländerna med den västerländska informationsförmedlingen. I arabvärlden råder det nu ett jäsningstillstånd där makthavare byts och nationer söker svar på de yttersta frågorna.

Islam förenar arabländer med varandra, men endast drygt 30 procent av världens muslimer är araber. Den islamska atmosfären som råder i arabvärlden gör det svårt att vara öppet kristen och i vissa ställen är det omöjligt. Islam syns och hörs och styr vardagen. Några arabländer avfärdar andra religioner helt.

TV och sociala medier präglar vardagen mer och mer också i arabvärlden. Kristna medier förmedlar budskapet om Frälsaren och stöder nya troende andligt. MedieMission International är en ansenlig programproducent för satellitkanaler som kan ses i arabvärlden. Mer än 1 000 TV-program framställs årligen på våra studior i Kervo, Finland, och i Mellanöstern. Programserierna kan ses i Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien. Också folken i Iran, Somalia och Etiopien får evangeliserande program på deras egna språk.

 

Hani Henein, Ari Talja

Vi tackar varmt för dina förböner! Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete i den muslimska världen genom vår donationssida Ge en gåva via denna länk. Tack för din gåva!