MedieMissions litteraturarbete fortsätter i Ryssland

De ryska församlingarnas gyllene år var i början av 1990-talet. Strax efter Sovjetunionens upplösning var det svårt att hitta en motsvarighet till religionsfriheten i Ryssland i något västligt land.

 

Mediemissionskampanjernas början

År 2003 startade MedieMission storstadskampanjer i samarbete med ryska församlingar. Den första kampanjstaden var Volgograd där det i dagstidningar undrades hur stadens kyrkor blev fyllda av besökare. Det uppskattades att 50 000 människor vände sig till Gud och kyrkan p.g.a. kampanjens inverkan. Men kampanjtiden i Ryssland skulle bli kort.

 

Mediekampanjerna möter motstånd

Mediamissionskampanjerna var det sista betydande tillfället och enligt mångas uppfattning också en sällsynt historisk möjlighet att nå ut till invånarna i Rysslands storstäder med evangeliets budskap.

Den sista mediekampanjen i Ryssland hölls 2011. Det började en ny era då det blev svårare för församlingarna att evangelisera på samma sätt som strax efter sovjettiden.

 

Svårigheter började tillta

De ryska myndigheterna hade steg för steg ändrat sin inställning till evangeliska församlingar. De ansåg deras verksamhet oönskad ”i ett traditionellt ortodoxt land”.

Trots allt berömde företrädare för den ryska regeringen förhållandet mellan regeringen och församlingarna vid ett stort pastorsmöte i Moskva den 1. maj 2010. Mötet var arrangerat av Pingstförbundet.

 

Bara ett vackert minne

Vid samma tillfälle rapporterade biskopen för Brjansk i mellersta Rysslands region att FSB (Ryska federationens säkerhetstjänst) hade förbjudit ungdomsarbetet som pågått i 20 år på offentliga platser i staden. Förbudet mot evenemang på offentliga platser har upprepats i nästan alla ryska städer under de senaste nio åren. Stora evangeliserande tillställningar är bara ett vackert minne i de evangeliska församlingarna.

Litteraturarbete är fortfarande möjligt, särskilt i de östra delarna av landet, även om i Sibirien och Fjärran Östern har motståndet från myndigheter ökat på många håll.

Trots förändrade omständigheter och begränsningarna fortsätter församlingarna att sprida evangeliets budskap och de hittar nya möjligheter till att arbeta.

 

Litteraturarbetet fortsätter

Också MedieMission fortsätter att stödja församlingarna i Ryssland genom att låta trycka den kristna litteratur som församlingarna begär.

Under de senaste 12 månaderna har vi låtit trycka evangeliserande litteratur enligt följande:

  • 50 000 Nya testamenten
  • 50 000 kampanjböcker för ungdomar
  • 600 000 kampanjböcker
  • 525 000 Johannesevangelier

 

Vi behöver ytterligare mer litteratur och vill låta trycka:

  • 100 000 Nya testamenten
  • 500 000 Johannesevangelier
  • 250 000 kampanjböcker
  • 75 000 Biblar
  • 50 000 evangeliserande barnböcker

 

Du kan stödja litteraturarbetet i Ryssland via vår donationssida. Tack för din gåva!