MedieMissions litteraturarbete i Ryssland

Redan i 16 år har MedieMission International låtit trycka kristen litteratur för evangeliska församlingar i Ryssland. Många har kommit till tro tack vare böckerna.

Litteraturarbetet började när Kraft till förändring-kampanjböcker, som innehåller berättelser om livsförvandling, trycktes för storstadskampanjen i Volgograd. Under åren har tryckts miljontals kopior av kampanjböcker. Vi har låtit trycka också Biblar, Nya testamenten och Johannesevangelier. Böckerna  har delats ut genom cirka 2 000 församlingar på olika håll i Ryssland. Enligt de uppgifter vi fått, har cirka 2 500 nya församlingar grundats tack vare litteraturarbetet.

Pingstbiskop Juri Ananjev, representanten för MedieMissions arbete i Ryssland, säger att cirka 40 pingstkyrkans evangelisationsgrupper har aktivt använt böcker för att nå människor i västra Ryssland och i Sibirien. Kampanjboken har också översatts till några sibiriska språk.

– Jag är mycket glad över att böcker som bekostats av troende i Norden har nått ut till de mest avlägsna hörnen i östra Ryssland, ända till Stillahavskusten. Där har dessa ”evangelister”, böcker som troende använder, varit till stor hjälp då många hittat vägen till Gud och tagit emot Jesus, säger Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International.

Väckelse bland studenter på Sachalin

Kristen litteratur har varit ett viktigt sätt att evangelisera på ön Sachalin på Stillahavskusten.

– För oss som bor långt från Rysslands stora befolkningscentra har det varit en välsignelse att ha tillgång till litteratur. Det har gjort det möjligt att sprida evangeliet till en stor mängd människor i Fjärran Östern. Litteratur är som ett frö som sås i marken och som bröd vi delar ut till folket, säger östsibiriska pingstunionens biskop Pjotr Jarmoljuk.

Till Sachalin har tagits kampanjböcker och 20 000 Nya testamenten samt Johannesevangelier som pocketböcker för studenter. På sistone har universitet öppnat sina dörrar för evangelisationsgrupper och många studenter har kommit till tro.

– Vi tackar hjärtligt för att ni vill stödja oss i detta arbete genom att förse oss med litteratur. Det är en välsignelse att få samarbeta med er, säger Jarmoljuk.

Folk längtar efter förändring

Böckerna har tryckts i ett sibiriskt tryckeri. Förlagschef Irina Garabanova säger att de låter trycka och översätta ett stort utbud av kristen litteratur bl.a. för barn, eftersom barn sällan kommer i kontakt med evangeliet via smartphones.

Det finns ett ständigt behov av litteratur i Ryssland, eftersom det fortfarande finns många som inte har hört evangeliet. Många kämpar med olika problem, till exempel alkoholism, och behöver ett budskap om en möjlighet till förändring som Gud kan ge.

– Kanske mer än någonsin söker folk i Ryssland efter Gud. Det är fortfarande möjligt att dela ut Guds ord där. Det är vår kallelse och vårt uppdrag, konstaterar Laura Haukka, MedieMission Internationals programchef.

 

En bok kan göra skillnad

Under året 2019 lät vi trycka 1 220 000 exemplar av Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker för de ryska församlingarnas behov. Litteratur levererades till församlingar på olika håll i Ryssland. Församlingarnas verksamhet sträckte sig från Ural till Stillahavskusten. I år har vi fått förfrågningar om att låta trycka sammanlagt 1 250 000 böcker.

– Vi låter trycka allt vi kan, men det kommer att kräva ekonomiskt stöd. Det finns inga extra pengar i kassan. Vi har till exempel inte tillräckliga resurser för att genomföra alla kampanjer som önskas. Senast bad man om att få en mediekampanj till staden Ulan-Ude i Burjatien. Vi skulle gärna vilja genomföra den men det kräver ekonomiskt stöd, säger Hannu Haukka.

Antalet beställningar på böcker kan verka stort. Men bara en enda bok kan ha en stor betydelse för någon, och den kostar bara 10–15 kronor inklusive fraktkostnader.

– En människa kan bli frälst när hon får litteratur med Guds ord. Vi pratar inte om miljoner människor, utan om en individ och en bok som vi som enskilda personer kan bekosta, säger Haukka.

Ett varmt tack för era förböner! Du kan också stödja vårt litteraturarbete i Ryssland via vår donationssida Ge en gåva