Mediemissionsarbete i 30 år på många olika språk: Indien i fokus

På bilden cirka 3 000 indier som vill ta emot Jesus i sitt liv under mediemissionskampanjen i Mumbai.

Artikeln är baserad på ett radioprogram vecka 21. Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International, Kenneth Grönroos, ledamot i MedieMissions styrelse och ledningsgrupp, och informationschefen Markku Tenhunen samtalade i studion i Kervo, Finland.

Markku: I det här avsnittet berättar vi om Indiens barn och om arbetet att nå dem genom TV-program. Vi pratar också om vårt missionsarbete på andra asiatiska språk. Som organisation har vi nått hundratals miljoner människor med evangelium under årtionden.

För en del år sedan fick MedieMission International ett brev från Indien. I brevet berättades om att det finns cirka 700 miljoner barn i Indien och brevskrivaren ställde en kort och tydlig fråga: ”Vad tänker ni göra för dem?”

Kenneth: Det var ett intressant brev med en mycket konkret fråga. På den tiden var jag ofta i Indien och medverkade i olika kampanjer i Indiens byar och städer. Jag hade en del kontakter där. Sedan bad Hannu mig att komma med på en resa.

Nästa gång reste vi dit tillsammans och träffade Simon David som var avsändaren av brevet. Vi träffade honom i Hyderabad. Vi märkte att det rådde en stor nöd där. Han arbetade bland barnen och han hade ett stort hjärta … Han sade att arbetet han gjorde var så begränsat – egentligen en droppe i havet.

Vi hade serierna Superbook och Kingdom Adventures som är animerade serier med kristet budskap för barn. De dubbades till flera lokala språk och så småningom fick vi dessa program till tv-kanaler.

Hannu hade träffat David Mainse, grundaren till tv-stationen Crossroad Christian Communication i Canada. Han sa till Hannu att om vi åker till Indien måste vi träffa Ashwin Dyhriam som gått i deras medieskola och var en mycket bra elev.

Markku: Det handlar om ett nätverk av människor. I det här fallet uppstod ett nätverk med grundaren och ledaren av en kanadensisk TV-kanal, sedan naturligtvis Hannu, du Kenneth, Simon David och senare Ashwin Dhyriam där i Indien.

Man kan också säga att det hela började i Indien med barnprogram. Barn fick program som var riktade till dem som ett slags ”minoritet”. Vanligtvis glöms de bort i kristna tv-produktioner. Det finns en hel del kristna tv-kanaler och program men de riktar sig vanligtvis till de vuxna.

Dessa barnprogram fick en enorm mängd feedback och vi hade på kontoret några medarbetare endast för att gå igenom tittarresponsen. Vi köpte en stor mängd Barnbiblar och skickade dem till dessa barn som hade gett oss feedback. För många av dem var det deras första bok.

Så här kunde vi nå åtminstone en del av Indiens barn med det glada budskapet om Kristus.

Men berättelsen slutar inte där! Ashwin Dhyriam var också en nyckelperson senare under mediekampanjer i Indien. Vi insåg ganska snabbt att Ashwin är en aktiv man som får saker att hända. Han var mycket effektiv i att göra program som inte bara kan textas utan de måste dubbas. Sedan kom idén om storstadskampanjer och den första kampanjstaden var Dhyriams hemstad Chennai. Det var verkligen en stor sak för MedieMission International när ”portarna till Indien” öppnades.

Jag hade glädjen att vara med i de tidiga stadierna av kampanjen och jag har underbara minnen av gemenskapen mellan pastorer där i Chennai. Dessa pastorer som tidigare tävlat med varandra tog varandras händer och sade: ”Vi ska arbeta tillsammans för denna stad”.

Det var en oerhört kraftfull start och en mycket framgångsrik kampanj. Efter det kom andra städer med.

Markku: Du har följt MedieMissionens arbete både som styrelseordförande och i ledningsgruppen. Du har varit med sedan slutet av 90-talet: vad tänker du om den här 30-årsperioden?

Kenneth: Ingen kunde ha föreställt sig detta för 20 år sedan. Det är otroligt: steg för steg har nya områden öppnats för oss. Först Ryssland och sedan Indien, Nepal, Mellanöstern, Ukraina, etc. Det är underbart vad Gud kan göra om vi lyder Honom och vågar ta nya utmaningar. Vi ser nu efteråt att Gud förde samman precis rätta människor och de blev ett fungerande team.

Markku: I detta arbete medverkar ett stort antal kristna också här i Finland i olika kyrkor och församlingar. Gud har talat till deras hjärtan och det har gjort vårt arbete möjligt. Du har länge varit i ledning för den svensktalande pingströrelsen här i Finland och du är församlingsråd. Vad tänker du om framtiden för det kristna mediemissionsarbetet?

Kenneth: Medan kyrkorna har varit stängda på grund av coronaepidemin har vi insett hur kraftfullt verktyg mediearbetet är! Många församlingar har använt medier mycket framgångsrikt på olika plattformar. Det är verkligen en del av vår framtid. Det berättar också att ett mediehus som MedieMission International, som har stark erfarenhet, expertis och mycket kontakter, är hundraprocentigt säkert även ett framtidens verktyg i Guds hand. När vi vill sprida Guds rike är det en stor sak!

Markku: Vi fortsätter nu med verksamhetsledaren Hannu Haukka.

Markku: Kenneth talade om nätverk och hur vi upplevt Guds ledning på ett speciellt sätt i allt detta. Vilka slags minnen har du av mediekampanjer i Indien?

Hannu: Jag minns att det var riktigt bra att resa med Kenneth och se hur stora saker Gud gjorde på Asiens enorma skördefält. Samtidigt fick vi se vad Gud gjorde också genom MedieMissionens arbete!

Vi hade aldrig kunnat ana hur Gud skulle använda mediekampanjer till exempel i Indien, Nepal eller Sri Lanka.

De har varit ett enormt mirakel och vi har haft förmånen att vara en del av denna stora missionsfamilj världen över! Var och en av oss gör vad vår Herre har gett oss att göra.

Som Paulus sa i 1 Kor 3:6: ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten”. Den som planterar och den som vattnar ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och vi gör detta tillsammans med andra missionsorganisationer.

Hannu: Hindi talas av ca 500 miljoner människor i landet och är ett officiellt språk. Tamil talas av 69 miljoner människor, telugu av 81 miljoner människor. Marathi talas av 83 miljoner människor och kannada av 43 miljoner människor. När dessa språk läggs samman blir det 270 miljoner människor.

Hur kan vi nå så många människor? När Jesus gav missionsbefallningen, lovade Han också att vi inte skulle sändas ut ensamma. Han sade: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Och när Han sade att evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, innebar det också att Han skulle ge verktyg för det. Medierna har gjort det möjligt. Vi har kanske inte haft förståelse att använda alla medier på bästa möjliga sätt, men det är inte ett problem: Då vårt eget kunnande inte räckt till har vi kunnat vända oss till mediebyråer i dessa stora städer. De har all statistik från alla medier och de vet vilken radiostation som lyssnas och vad som ses på eller läses vid en viss tidpunkt. Vi behöver inte veta allt utan bara tala om vad vi behöver och de tar hand om det.

Markku: Mediemissionskampanjerna har varit mycket effektiva trots att kulturerna är olika.

Hannu: Om vi räknar med Sri Lanka och Nepal, talar vi om cirka 800 miljoner människor som berörts av evangeliets budskap genom många olika medier! Det är en väldigt stor kontaktyta med ett enormt hav av människor i dessa länder. Vi skulle aldrig kunnat tro att det här var möjligt när vi började från det lilla Finland … Det har varit en fullständig överraskning för oss.

Det är också goda nyheter till alla våra supportrar! När ni sände oss till skördearbete, så tror jag att ingen av oss förstod vad som skulle hända.

Markku: Hur mycket konkret feedback kom det?

Hannu: Vi hade i varje kampanj ett callcenter och till exempel i Mumbai var det 400 människor som svarade på samtalen dygnet runt. För att gå igenom feedback behövdes 15 000 frivilliga som utbildades till det. Mediekampanjen där varade hela 45 dagar. Under denna tid ringde och loggade 350 000 personer in i vår databas för att be om en kampanjbok. Ett stort antal människor i den här staden tog alltså upp telefon och ringde eller kontaktade oss via hemsidan.

1 700 församlingar deltog i denna mediemissionskampanj. I det hinduiska samhället är det svårt att dela med sig av evangeliets budskap, men plötsligt var det hundratusentals människor som själva visade intresse för det!

Jag minns särskilt ett evenemang i slummen där mer än tiotusen människor var med. En berömd indisk Bollywood-filmstjärna Johnny Lever talade där. Det var en stor sak: tusentals människor ville bli frälsta i slutet av evenemanget! Onda andar drevs ut från många människor där.

Markku: Vi berättar om detta eftersom det finns ett väldigt stort antal människor i de nordiska länderna som är engagerade i detta arbete, och det behövs också nya vänner.

Hjärtligt tack till er alla för att ni står vid vår sida i missionsarbetet med förbön och stöd för att uppfylla Jesu missionsbefallning även under dessa exceptionella tider.

Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt missionsarbete via denna länk.