Mediemissionskampanj i Dar es-Salaam i oktober

En omfattande mediemissionskampanj, som ska äga rum i oktober, förbereds i Tanzania.

Syftet med mediekampanjen som leds av MedieMission International är att hjälpa landets församlingar att göra det  som Jesus gav sin kyrka till uppgift.

Ansvaret för förberedelserna bärs till huvudsak av veteranmissionären Kyösti Frestadius och Hani, ledaren för arbetet bland araber hos MedieMission, samt Atmanand Singh, den operativa chefen för mediekampanjen i Calcutta. Förhandlingarna inför kampanjförberedelserna leddes av Kenneth Grönroos, som i 18 år var ordförande för MedieMission International /IRR-TV:s styrelse, samt verksamhetsledaren Hannu Haukka.

 

Evangelium till miljoner

Förutom i kampanjboken, presenteras historier om livsförvandling på sociala medier, radio och tv. Chef för tretton TV-stationer, Vernon Fernandez, säger att det inte bara handlar om en rad möten, utan människor nås där de är.

– TV är ett effektivt verktyg. Jag är glad att jag får medverka i mediekampanjen. Vi jobbar tillsammans för Gud. Denna kampanj kan förändra livet för miljontals människor. Många är hungriga och trötta. De håller på att gå under, men genom att titta på era program kan de bli frälsta och komma till himlen.

Muslimska ”evangelister” på TV i Tanzania

En utomhustillställning arrangerad av muslimska predikanter som inbjuder människor att vända sig till islam. Evenemanget sändes på den statliga tv-kanalen.

Cirka hälften av Dar es-Salaams befolkning är muslimer. Inför mediekampanjen i Dar es-Salaam, huvudstaden i Tanzania, har islamiska fanatiker uppträtt i ett antal videoklipp på den statliga TV-kanalen. De uppmanar folk att vända sig till islam och ropar: ”Nu är frälsningens dag! Nu är frälsningens dag! Vem vill bli muslim? Nu är frälsningens dag! Sanningen gör er fria!”

Sedan fortsätter de med ropen: ”Allahu Akhbar! Allah är stor!”

Tanzania har genom åren varit det mest fredliga landet i Östafrika. Därför verkar frammarschen av muslimska ”evangelister” just nu väl planerad, då en omfattande kristen mediekampanj ska börja i oktober.

Mediekampanjen är riktad till huvudstadens fem miljoner invånare. Budskapet om Guds kraft att förändra människolivet kommer förmodligen att beröra även en stor del av Tanzanias 50 miljoner medborgare.

 

 

Mediemissionskampanjen har sitt pris

En storstadskampanj kräver också ansenliga ekonomiska resurser: till exempel produktionen, förberedelserna av evenemangen och överföringen av innehållet till TV-stationer kostar pengar. Radiokanaler, tidningar och utomhusreklam har också sitt pris.

 

Om du vill stödja mediekampanjen i Tanzania kan du göra det via vår donationssida. Tack för din gåva!