Mongoliet begränsar missionsarbete –Mediemissionskampanjen i fara

Enligt lokala pastorer skall storstadskampanjen som är planerad till Ulaanbaatar på hösten, huvudstaden i Mongoliet, hållas i år. Annars kommer den inte alls att kunna hållas. Anledningen till detta är det nya lagförslaget att begränsa missionsarbete som behandlas av regeringen. Två organisationer som beviljat visa till missionärer har redan blivit förbjudna att fortsätta sin verksamhet.

Juri Ananjev.

– Pastorer säger att om kampanjen inte kan ordnas i år kommer den inte att kunna genomföras. De uppmanade oss att göra allt för att organisera kampanjen i Mongoliet under hösten, säger Juri Ananjev, företrädaren för arbetet i Ryssland hos MedieMission International.

Cirka 400 små församlingar i Ulaanbaatar är villiga att samarbeta för att stadens invånare skulle få höra evangeliet.

Förorenad jurtastad

Ulaanbaatar är en säregen storstad. 70 % av stadens befolkning bor i jurtor. Staden lider av mycket dålig luftkvalitet. Ananjev säger att det är omöjligt att stanna utomhus på vintern, eftersom stadsluften är förorenad p.g.a. användningen av kolugnar.

Den ekonomiska situationen är också mycket svår för många i Mongoliet. Också hos statliga myndigheter lider man brist på många saker.

– Pastorerna frågade myndigheterna om de kunde hjälpa på något sätt. Myndigheterna berättade att de behöver hjälp i barnhemmen, för de saknar mycket sådant som barnen behöver.

– Detta nödrop ger församlingarna en möjlighet att förmedla evangelium till hela folket.

Ulaanbaatar lider av dålig luftkvalitet.

Brist på volontärer

Kampanjen förbereds hela tiden. Juri Ananjev har utbildat medlemmar i mongoliska församlingar att dela ut kampanjböcker och arbeta i ett callcenter. Hittills har omkring 500–600 volontärer anslutit sig till mediekampanjen, men det skulle behövas minst ett tusen för att genomföra den.

– Det är väldigt lite tid kvar. Jag ber därför att ni ber för att kampanjen kan ordnas. Och om Gud öppnar era hjärtan för att finansiellt stödja mediemissionskampanjen i Mongoliet, är vi väldigt tacksamma för det, säger Ananjev.