Mer än 8 miljoner kampanjböcker tryckta på 30 språk, på fyra kontinenter, 108 större städer

Under 2020 fick vi feedback från olika städer och länder där MedieMission International har genomfört omfattande mediekampanjer i samarbete med lokala kyrkor och församlingar. Det grundläggande verktyget för alla mediekampanjer är en kampanjbok som innehåller engagerande berättelser om livsförvandling av lokala troende.

Det är ingen slump att inför varje storstadkampanj samlas dessa livshistorier. De är viktiga eftersom också evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes lyfte fram dem i sina evangelier. Under två årtusenden har dessa berättelser citerats i predikningar och i böcker. Deras bevisvärde och kraft är fortfarande obestridliga idag.

Föreställ dig hur det skulle vara att läsa evangelier utan berättelser om förändring i människors liv. Det skulle inte finnas historier om Sackaios, Bartimaios, den samaritanska kvinnan, den förlorade sonen, den romerska officeren eller skatteindrivaren Matteus och dussintals andra som hade upplevt den största förändringen i sina liv.

Kampanjböckerna innehåller också viktiga delar av Jesu undervisning, Hans predikningar. I boken finns också en lättförståelig vägledning för ett nytt liv i Jesus Kristus. Där finns också en modellbön för den som söker frälsning, för i många länder och kulturer vet läsarna inte hur man kan be. De har inte haft någon tidigare erfarenhet av Bibeln och Gud.

Kampanjböckerna i bilderna representerar en del av de miljontals kampanjböckerna på dussintals språk, bland annat ryska, arabiska, hebreiska, ukrainska, spanska, engelska, hindi, bengaliska, marathi och swahili. Varje kampanjbok är ett gott utsäde som har blivit sått bland folken i vår generation (Matt 13:3–8).

Hannu Haukka

Verksamhetsledare

Ett varmt tack för dina förböner för vårt missionsarbete!  Enligt dina möjligheter kan du stödja MedieMissionens arbete ekonomiskt via denna länk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *