De messianska församlingarna i Israel växer

I Israel har flera mediekampanjer anordnats. Israelerna visar ett växande intresse för evangeliet.

MedieMission International har samarbetat med israeliska församlingar i många år. Gemensamma humanitära projekt och mediekampanjer har förverkligats i landet. Arbetet har burit frukt, för de messianska församlingarna växer sakta men säkert.

Den andliga jordmånen i Israel är kännbart hård, men tack vare det outtröttliga arbetet under många års tid har det börjat ske förändringar i israelernas hjärtan.

– För varje år har det blivit lättare att anordna mediekampanjer i landet. Den aggressiva inställningen till de messianska församlingarna har avmattats. I fjol i Tel Aviv rev man till exempel inte ner några kampanjaffischer, berättar Vladimir Karttunen, ledare för avdelningen för MedieMission Internationals Israel-arbete.

Förstörda kampanjaffischer ser man mindre och mindre av för varje år som går.

Annat var det ännu år 2012 under en mediekampanj i Nasaret. Då förstördes en del av kampanjens utomhusreklam. Trots sabotageförsöken fick många judar höra budskapet om Messias och hittade vägen till de kristna församlingarna, bland andra den lokala ryskspråkiga församlingen Livets Ande.

– Mediekampanjen var ett unikt projekt som ledde nya människor till vår gemenskap, säger församlingens pastor Sergej Botcharnikov med tacksamhet.

 

 

En kamp mot rädslor och fördomar

Det är inte lätt att vara messiansk jude i Israel. Motståndet från de ortodoxa judarna gör att många är rädda att besöka en församling.

Det handlar också om fruktan att förlora den judiska identiteten.

– Många tror att de inte längre kan vara judar, om de börjar tro på Jesus, säger Botcharnikov. Men vi försäkrar dem om att det går bra – Jesus själv var ju också jude.

Trots alla utmaningar växer de messianska församlingarna hela tiden.

I församlingarna i Israel stöter man på många utmaningar.

– Vi ger inte människorna bara andlig mat utan hjälper dem också att till exempel hitta ett arbete eller bli fria från sina rädslor.

Att finna lämpliga utrymmen är inte heller det lättaste, för hyrorna är höga, och vi är helt beroende av församlingsbornas villighet att ge donationer. Det kan också hända att man inte vill hyra ut en lokalitet till en messiansk församling.

 

 

 

Allt fler är öppna för evangeliet

Livet i det Förlovade landet är präglat av terroristdåd och rädslor. Soldater och civila dör hela tiden. Det ser ut att vara svårt att hitta en lösning på problemen i området.

– Vi fördömer all fientlighet som tyvärr är en del av vårt samhälle i dag, och vi ber att terroristdåden och morden skulle få ett slut, säger Botcharnikov.

– Jag hoppas på förbönsstöd för Israel och vår församling. Vi vill sprida evangeliet i Israel och nå fler människor. Numera är ett växande antal israeler mottagliga för evangeliet.

Följande mediekampanj i Israel har planerats bli ett gemensamt projekt mellan de messianska och arabiska församlingarna.