Mirakel under kampanjen i Sydsudan

Storstadskampanjen i Juba som startade i början av november påbörjades i rask takt. Under de första dagarna fick kampanjens telefonväxel ett så stort antal samtal att systemet överbelastades och tiotusentals samtal kom inte fram.

Den enorma mängden samtal vittnar om hur förtvivlat det sydsudanesiska folket längtar efter fred och försoning. Telefonbolaget i Juba meddelade att antalet samtal till kampanjcentret är ”obegripligt”. Kampanjtelefonerna kan hantera cirka 30 samtal på några minuter. Det överraskande stora antalet samtal gjorde att telefonväxeln överbelastades och tiotusentals samtal blev obesvarade. Numren lagrades emellertid i tjänsteleverantörens primärminne.

Kampanjens telefonväxel överbelastades under de första kampanjdagarna. Tiotusentals samtal kunde inte besvaras.

Problem har också orsakats av att kampanjkontoret är underbemannat för att hantera så stora mängder samtal. Det skulle behövas fler volontärer.

Den sköra säkerhetssituationen i Juba har också orsakat problem. Av säkerhetsskäl måste telefontjänstens frivilliga personal skickas hem redan före klockan 18, men antalet samtal ökar dramatiskt på kvällen. För att skydda volontärer anställs säkerhetspersonal så att de kan vara i telefonväxeln ända till kvällen.

 

De ledande medierna kom med

Vid gatorna i Juba finns stora utomhusannonser som proklamerar ”Gud ger kraft att förlåta och finna försoning”. Också Sydsudans president syns i annonserna.

Livsberättelser som valts av församlingar kan höras varje dag på tre radiokanaler, medräknat den landsomfattande statliga radiostationen i Sydsudan. Därtill visas livsberättelserna dagligen flera gånger på landets statliga TV-kanal. Miljoner sydsudaneser kan se och lyssna på berörande berättelser om förvandling i november.

För kampanjen beställdes 25 000 kampanjböcker från ett boktryckeri i Uganda, men ytterligare 25 000 exemplar kommer troligen att behövas.  Från Kina har beställts 20 000 digitala ljudapparater som innehåller kampanjens budskap. Apparater kommer till Sydsudan i partier av 5 000 stycken och de kommer att delas ut till analfabeter i 3 000 byar över hela landet under de närmaste månaderna.

 

Fredsförklaring till krigszonen

Kampanjannonser i olika medier har uppmuntrat sydsudaneser att kontakta kampanjens telefonväxel. Sydsudans folk längtar efter fred och försoning.

Sydsudans kampanj genomförs i ett land där nästan 400 000 människor har dödats på tre år och miljoner har flytt från landet i rädsla för att förlora sina liv.

Hämndspiralen har rivit familjer, stammar och landets regering sönder. I radio- och TV-sändningar besvaras frågor från tittare och lyssnare. Man ger råd om hur man kan övervinna hopplöshet, hat, våld och hämnd. Inbördeskriget har lämnat djupa sår i nästan alla sudanesiska familjer.

Dagen innan storstadskampanjen inleddes hölls en fredsfest i huvudstaden. Hela befolkningen, uppskattningsvis 6 miljoner medborgare, följde festtalen som direktsändning via radio och TV. I sitt festtal läste landets president en text som han hade fått av kampanjarrangörerna. Den handlade om förlåtelse enligt Guds ord, och presidenten vädjade till folket att de skulle förlåta de brott som de gjort mot varandra. I festen deltog Somalias, Ugandas, Eritreas, Etiopiens och Sudans presidenter samt Egyptens premiärminister, för att fira det nyss slutna fredsavtalet.

 

Kampanjen fortsätter till julen

MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka konstaterar att det är skördetid i Sydsudan. Biskopen James som är ordförande för kyrkornas råd i kampanjen önskade att kampanjen förlängs med en månad till. Som det ser ut nu kommer kampanjen i Juba att fortsätta fram till julen.

 I Sydsudan ser man nu Gud göra mirakel. Många misstänkte att det inte går att ordna en kampanj i det här landet. I Finland ville banken inte skicka kampanjpengarna till Sydsudan, eftersom den ansåg det vara för farligt. All försiktighet och misstro har visat sig vara förgäves, för Guds välsignelse och hand vilar över denna kampanj. Vi kan bara tacka Gud.

 

Du kan stöda kampanjen i Sydsydan via vår donationssida. Tack för din gåva!