Nöden i Ukraina

Den här vintern riskerar tusentals mammor och barn att få köldskador om de inte får hjälp. Vi kan hjälpa till genom att skänka en vedugn till deras hem.

Ryssland har bombat Ukrainas elnät och värmeinfrastruktur. Mer än 800 000 familjer, mammor och barn riskerar att frysa ihjäl om hjälpen inte kommer i tid. Du kan hjälpa till genom att betala för en vedugn med spishäll för en ukrainsk familj.

Leverans av en ugn kostar 100 eur (förr tillverkades ugnar av frivilliga för 50 eur, men nu har det kommit många hundra beställningar på ugnar, så ugnar beställs från en annan leverantör, därför är priset högre). I priset ingår råvaror, arbetskraft och hemleverans. Mediemission har hittills försett 300 familjer med en braskamin för uppvärmning och matlagning. Men det behövs tusentals till.

Denna jul kan du ge en julklapp i form av en vedugn till en familj i Ukraina. En ugn kan vara den viktigaste presenten du kan ge till en barnfamilj i jul.

Det beräknas att hundratusentals familjer kommer att drabbas i vinter. Vid fronten kämpar fäder och söner för sina fruar, barn och sitt land. Vi kan hjälpa till att hålla deras familjemedlemmar varma och levande genom att också erbjuda möjligheten att laga mat.

Miljontals ukrainska flyktingar har flyttat till de europeiska länderna på kartan. Våra biståndsmål är Lugansk, Donetsk, Charkiv, Dnipro, Zaporozhye och Mariupol-regionerna i östra Ukraina.

Enligt FN-data finns det nu 7 278 696 flyktingar, av dem har 4 040 108 sökt tillfälligt skydd i Europa. Enligt FN-data har flyktingar anlänt till grannländerna på den europeiska sidan enligt följande:

Land

Polen:
Moldavien:
Rumänien:
Slovakien:
Ungern:

Finland:
Litauen:
Estland:
Lettland:
Sverige:

Flyktingar

1 379 470
90 745
81 158
93 384
29 170

38 588
64 950
54 765
38 104
46 938

Uppdaterat

13 september 2022
12 september 2022
11 september 2022
13 september 2022
13 september 2022

13 september 2022
13 september 2022
13 september 2022
13 september 2022
13 september 2022

Hur många återvänder till Ukraina?

De ukrainska gränsstyrkorna har tidigare sagt att omkring 30 000 människor återvänder till landet varje dag.

Vart flyr människor inne i Ukraina?

Enligt FN:s internationella organisation för migration, IOM:

 • 27 % av flyktingarna kom från Charkiv-regionen
 • 16 % från Kiev
 • 16 % från Donetsk-regionen i östra Ukraina
 • 24 % rapporterade att deras hem var skadat eller förstört. Mer än hälften av flyktingarna inom landets gränser är kvinnor. Många är särskilt utsatta för att de är gravida eller har små barn, har en funktionsnedsättning eller är utsatta för våld.

Trots kriget återvänder många flyktingar till Ukraina

Det kan finnas många skäl för flyktingar att återvända, åtminstone tillfälligt. Kalla vinterförhållanden närmar sig. Det är osannolikt att kriget tar slut snart. Vi måste förbereda oss för nya flyktingvågor i Europa. Förmågan att klara av nya flyktingar måste upprätthållas och säkerställa att de som redan finns i mottagarländerna fortsätter att få den vård de behöver.

Källa: Finlands inrikesministerium säger att det bästa sättet att hjälpa individer är att donera pengar till humanitära organisationer som kan ge bistånd. Humanitära organisationer har väl fungerande försörjningskedjor och erfarenhet av att arbeta i krissituationer. Se till att din donation går till de som behöver den och att insamlingstillstånden är giltiga.

Insamlingstillstånd

Vi har ett 90-konto och står under svensk insamlingskontroll.

Tillsammans kan vi hjälpa

Mediemission har skickat mat, kläder, hygien och medicinska förnödenheter till Ukraina förutom ekonomiskt stöd.

Med de insamlade medlen har vi stöttat hjälppersonalen på plats, som bland annat tjänstgör inom området evakuering, logistik, materiellt och andligt stöd. På grund av krigets framsteg utvärderar våra experter den förändrade situationen för humanitärt bistånd varje dag. Våra experter organiserar transport, lagring och distribution av materialstöd genom logistikcenter i Ukraina.

Mat och hälsovårdsartiklar

Vi levererade bland annat mat, rullstolar, hygien- och förnödenheter till logistikcentret Ternopol i västra Ukraina. Från lagret i Ternopol går hjälpen till östra Ukraina, till centrum av Zaporozhye och till byarna som ligger i riktning mot Mariupol, samt till regionen mellan Kiev och Vitryssland.

Mer än 8 miljoner människor har tvingats fly från kriget till de västra delarna av Ukraina. Internflyktingar har överbelastat primärvården i västra Ukraina. Den hjälp som levereras från Finland kan stödja den lokala hälso- och sjukvården, säger Hannu Haukka, operativ chef för Ukraina-hjälpen.

Rysslands stora attack mot Ukraina har hittills orsakat ett stort antal civila offer och förstörelse av civil infrastruktur. Detta har tvingat miljontals ukrainare att fly från sina hem i jakt på säkerhet, skydd och hjälp.

Under krigets första fem veckor har mer än fyra miljoner flyktingar passerat gränsen till grannländerna och många fler har tvingats lämna sina hem inne i landet.

Enligt FN tros över 14 miljoner människor ha flytt från sina hem efter att Ryssland attackerade Ukraina. 90 % av dem är kvinnor och barn. Män mellan 18 och 60 år kan inte lämna landet.

Livsmedelshjälpen kom till Zapoprzhzhijes logistikcenter i södra Ukraina. 20 ton livsmedelshjälp anlände i en lastbil. Vår ukrainska nödhjälp som är verksam i Finland betalar för den dagliga distributionen.

Ukraina behöver vår hjälp mer än någonsin. Bilden visar en enkel vedugn. Priset för en ugn är 100 €. Många av dessa behövs. Tillsammans och på olika sätt hjälper vi ukrainare mitt i detta förödande krig.

Novoselovka, Donetsk-regionen. Byn ingår i logistikcentrets ordinarie assistans. Avlastningstransporter levereras varannan vecka.

Mer än 300 ton livsmedelshjälp har levererats till städerna Slovjansk, Izyum, Lyman i Donetsk-regionen och till byar i Cherson- och Zaporizhzhia-regionerna.

Materiell hjälp från Finland

I samarbete med Jyskä lagerbutik i Jyväskylä och sjukhusdistriktet har den ukrainska nödhjälpen levererat katastrofhjälp till Ukraina, inklusive:

 • hygiensatser
 • mer än 200 000 matpaket till frontlinjebyar
 • tusentals portioner snabbsoppa
 • sjukhussängar
 • liggunderlag
 • vedugnar för €100 per styck
 • aggregat och solpaneler
 • tourniquet för att förbinda sår
 • rullstolar och kryckor
 • sovsäckar
 • filtar

Medicinsk hjälp till Ukraina

Behovet av humanitärt bistånd i Ukraina är stort. Människor behöver hälsovård, medicin, rent vatten och tak över huvudet.

Från Finland har vi levererat rullstolar, kryckor och sjukhustillbehör till våra partners verksamma i Ukraina. Vi har även försett soldaterna med sjukvårdsmaterial, bandage och dessutom en ultraljudsapparat till ett sjukhus.

Ekonomiskt stöd gör det möjligt att få de mediciner som behövs mest vid varje givet tillfälle.

Mediemission ger stöd till lokala hjälparbetare i Ukraina och dess grannländer. Personalen på Piligrim barnhus arbetar på ett betydande sätt vad gäller logistik och leveranser till byar i behov av hjälp.

Mediemission erbjuder särskilt viktigt stöd för flyktingars mentala och andliga välbefinnande.

Den förstörelse som kriget orsakat har varit obeskrivlig. Behoven hos familjer som flytt från kriget är enorma. Hjälp kommer att behövas i många år framöver. Det bästa sättet att engagera sig är genom att donera ekonomiskt stöd till krisen i Ukraina.

Biståndet har nått hundratusentals människor!

Människor på flykt från kriget har evakuerats från byar i östra Ukraina

Våra viktigaste uppgifter är att hjälpa människor i en utsatt position, såsom flyktingar, asylsökande och papperslösa. Vi hjälper behövande oavsett deras juridiska eller sociala status.

När det gäller att hjälpa flyktingar är det viktigaste att initialt möta de nyanländas grundläggande behov: att erbjuda människor mat, vatten, varma kläder och tak över huvudet. Vi erbjuder även receptionsrelaterade tjänster till tusentals människor som bor i privat boende.

Hjälp till barnsjukhus i Ukraina. Den 25 augusti och 12 oktober levererade vi i samarbete med Jyväskylä centralsjukhus cirka 16 ton humanitärt bistånd till bland annat barnsjukhuset i staden Hmelnitsi. Belastningen omfattade sjukhussängar, övervakningsutrustning för intensivvårdsavdelningar och eldrivna sjukhussängar. Vi levererade också hjälp till sjukhusen i staden Kryvyi Rih, som drabbades hårt av raketattacker. Ahola Transport deltog i transporten av förnödenheter.

Hjälp har nått folket i östra Ukraina

Mediemission har hjälpt människor som drabbats av krisen i Ukraina, såväl som de i Ukraina och de som flytt till Polen och Finland. Behovet av hjälp är enormt.

Hjälp ges på många sätt, inklusive:

 • mat
 • vatten
 • hygienartiklar
 • filtar
 • kläder
 • medicinska förnödenheter
 • första hjälpen
 • känslomässigt och andligt stöd

Medel som doneras till insamlingen kommer att användas för att hjälpa människor som drabbats av krisen i Ukraina. Biståndsarbetet kommer att fortsätta. Stort tack till alla givare!

Vi hjälper dem som flyr Ukrainakonflikten i Finland genom att bland annat erbjuda mat, dryck, hygienartiklar, andligt stöd och rådgivning i olika vardagliga frågor. Vi stödjer också myndigheterna i att ta emot invandrare som anländer till Finland från Ukraina, till exempel i hamnarna i Helsingfors och Åbo, på Helsingfors-Vanda flygplats och vid polisstationer.

Reservel behövs också - ryska missilangrepp har förstört 30 % av Ukrainas eldistributionscenter. El och värme finns inte i stora delar av Ukraina. Ukraina behöver vår hjälp. Priset för ett aggregat är 400 €. Tillsammans hjälper vi ukrainare mitt i detta förödande krig.

Vi har kunnat fungera som mellanhand för placeringen av ukrainska flyktingar i Kerva och på olika orter.

Mediemission har producerat känslomässigt stödmaterial på ukrainska och ryska. Vi har speciellt använt en 160-sidig bok skräddarsydd för de människor som har drabbats av krig. Flera hundra tusen exemplar av boken kommer att tryckas. Boken finns även i Finland. Ett servicetelefonnummer bifogas boken.

Den humanitära krisen som kriget orsakade växer dag för dag. Hela städer och byar saknar el, rent vatten, mat och hälsotjänster.

Insamlings- och distributionscentraler har etablerats i landet, genom vilka det är lättare att leverera hjälpförnödenheter till behövande.

I samarbete med nationella partners har Mediemission delat ut mer än 90 000 mat- och hygienpaket, hjälpt till med evakueringar, gett utbildning i första hjälpen och hjälpt räddningsmyndigheter efter att hus förstörts.

En viktig del av vårt hjälparbete är att tjäna som andlig hjälp till ukrainska soldater. Arbetsbeskrivningen för en militärpräst innehåller stunder av andakt, gemensamma böner, samt att ge uppmuntrande ord och vid behov traumavård.