Robotattacker i kriget mot Ukraina

På måndagsmorgonen den 10 oktober fällde Ryssland robotar över Ukraina. Jag befann mig just då i Lviv och stod i bombskyddet bara 100 meter från den exploderande roboten. Det kändes overkligt att vi hade påbörjat evangelisationsarbetet mitt under det fullskaliga kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Människor vänder sig till Gud på många olika sätt i Ukraina på ett sätt som inte har skådats i fredstid. En ledande pastor i en ukrainsk församling påpekade, att det i dessa tider finns väldigt få ateister i Ukraina. Man behöver inte övertyga människor om att Gud finns. Kriget har gjort människorna lyhörda för de andliga tingen och förhållandet till Gud. Vi har sett soldater bli döpta i närheten av frontlinjen. Människor som inte haft någon anknytning till en församling gör sitt beslut att följa Jesus i församlingarnas gudstjänster, varhelst de finner en öppen församling.

Kriget har förorsakat förstörelse i miljontals människors liv. Det verkar som att ingen har besparats från det. Alla har förlorat någonting, en anhörig, sin make, sitt barn, sitt hem, sin arbetsplats, sin by, sin vän eller sin framtid. Människorna är mer öppna än någonsin att diskutera om trosfrågor och om Gud.

På den här punkten stiger vårt uppdrag, Jesu stora missionsbefallning, fram. Mediemissionen får till stånd förändringar i ukrainarnas liv.

Den evangeliserande och berörande boken ”Vägen hem” som Mediemission gett ut, delas just nu vidare. Boken innehåller berättelser om människor som med hjälp av en livskraftig tro på Gud, har klarat sig igenom de mest förödande stormar som ett människoliv kan innehålla. Den här boken måste absolut ges till varje ukrainare inom landets gränser och också till dem som befinner sig på flykt utomlands.

Vi behöver dock din hjälp för att kunna trycka upp 250 000 exemplar av boken - vi har redan låtit trycka upp 50 000 exemplar. Priset för en bok på 160 sidor kostar ca 20 kronor (1,85 euro) inklusive hemtransport till läsarna. Jag ber dig att delta i den här satsningen att föra ut evangeliet om frälsningen i Jesus till ett folk som är traumatiserat av kriget.

Aposteln Paulus förkunnade att ”var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst”. Men han ställer en viktig fråga: ”Hur skall de kunna tro på den som de aldrig har hört om?” Vår uppgift inom Mediemission är att försäkra oss om, att de får höra om honom.

Samtidigt som vi koncentrerar våra tjänaruppgifter till det ukrainska folkets andliga behov, så vill vi också lindra deras fysiska lidanden.

Mediemission har ordnat med en transport av humanitär hjälp på över tre ton, som innehåller mat, hygienartiklar, läkemedel och vatten till byarna och städerna vid fronten, och har försett 12 fordon med bränsle under dagliga transporter inom Zaporizjzja och Slaviansk området. Mediemission underhåller de ukrainska teamen med utrustning så, att de kan arbeta fullskaligt dagligen. De här teamen för ut livsviktig hjälp till sådana platser som Slaviansk, Kramatorsk, Bachmut, Tshasiv Jar, Harkov, Izjum, Lyman, Oeikhiv, Hulaipolye och Zaporizjzja.

Nyligen fick ett centralt beläget barnsjukhus i staden Khmelnytski 40 extra sjukhussängar och andra krishjälpsförnödenheter som donation av finländska sjukhus. Enligt sjukhusets direktör så kommer nyfödda barn, som vårdas på intensivavdelningen, från de byar vid fronten där de ryska styrkorna har slagit till mot sjukvårdsenheterna, skolorna och bostadshus.

Evangelium till krigsområdena

Du får gärna berätta för oss hur du kan hjälpa oss att nå allt flera ukrainska flyktingar inom landet med hoppets budskap, och hur du skulle kunna stödja oss att trycka upp 250 000 böcker till de otaliga flyktingarna i Polen, Ungern, Slovakien och Moldavien.

Jag vill tacka dig för dina förböner och ditt stöd för att lindra den fysiska och andliga nöden i Ukraina. Gud hör våra böner och han verkar på sitt eget fördolda sätt mitt ibland kaos och förödelse.

Om du vill stödja tryckningen och distributionen av boken, som är skräddarsydd för de ukrainska flyktingarna, inom landet och till de flyktingar som finns i grannländerna, kan du göra det med referensnumret 7595.

Tillsammans kan vi också i fortsättningen förmedla hjälp till den humanitära krisen i Ukraina med referensnumret 7799.

Du kan ge din gåva genom att klicka på knappen nedan.

Byborna som bor i byarna vid fronten får en egen bok ”Vägen hem”, som Mediemission har utgivit

I Odessa får armépersonalen en egen evangelisationsbok

Den här trucken lossade en långtradarlast på 20 ton matvaror, som just hade anlänt till vårt logistikcenter i Zaporizjzja

Mediemissions verksamhetsledare Hannu och ledaren för den humanitära hjälpen Gennadi är på hjälpverksamhetens stödcenter i Zaporizjzja

Med önskan om Guds rika välsignelse över din höst och ditt liv.

/Hannu Haukka
Verksamhetsledare för Mediemission