Ryssland

Banbrytande mediemissionsarbete

Sedan MedieMission International grundades har dess huvudsakliga arbetsområde varit den dåvarande Sovjetunionen, senare Ryssland och OSS-stater. Hannu och Laura Haukka har varit pionjärer inom radio- och TV-arbetet på ryska.
År 2003 genomförde MedieMission Intl den första mediekampanjen i Ryssland. Under de följande sex åren genomfördes historiska mediekampanjer i mer än 40 städer i Ryssland. Därefter har man inte längre ordnat kampanjer, men sedan 2012 har MedieMission Intl låtit trycka mer än 2,5 miljoner böcker som innehåller livsberättelser av lokala människor för att användas av pingstkyrkorna.
Därtill producerar MedieMission Intl evangeliserande TV-program på ryska för lokala och satellit-TV-kanaler, bland annat via vårt kontor i St. Petersburg. Organisationen har en egen ryskspråkig radiokanal på Internet. MedieMission Intl organiserar medie- och ledarskapsutbildning i Ryssland och tillhandahåller humanitärt bistånd för barnhem och barnfängelser. Missionsarbetet riktar sig också till ryska judar och döva.

De bortglömda folkstammarna i Ryssland

Ryssland och OSS-länderna har 11 tidszoner, och deras totala yta omfattar en sjundedel av jordens landyta. I dessa länder finns 127 ursprungsfolk som tillsvidare är till stor del ouppnådda. Dessa folkstammar är föga kända i Väst.

Dessa folk följer tre världsreligioner: kristendom, islam och buddhism. De tillhör sex språkgrupper:

Altaiska språkgruppen: mongoliska och turkiska folken;
Kaukasiska språkgruppen: dagestanier och andra nordkaukasiska folk;
Eskimåisk-aleutiska språkgruppen: aleuter och eskimåer;
Indoeuropeiska språkgruppen: slaver, balter, iranier och rumäner;
Uraliska språkgruppen: Finsk-ugriska folk och samojeder;
Paleosibiriska språkgruppen.
Tillsammans med troende som hör till ursprungsbefolkningen har MedieMission International producerat evangeliserande TV-program på mer än 20 minoritetsspråk, oftast första gången någonsin.
Många mindre kända folkgrupper i f.d. Sovjetunionen har aldrig hört evangeliet på sitt eget språk. MMI har producerat TV-program på följande minoritetsspråk: avariska, adygeiska, azeriska, balkariska, basjkiriska, burjatiska, dargi, jakutiska, kabardinska, karatjaj, kazakiska, kirgiziska, komi, kumykiska, laki, lezginska, mari, mordvinska, tatariska, t

uvinska, tabasaraniska, tjuvasjiska, udmurtiska, uzbekiska och teckenspråket.

Om du vill kan du “adoptera” en hel folkgrupp!

Till teckenspråket har översatts över 500 program för den forna Sovjetunionens 10 miljoner hörselskadade. Många församlingar har vänt sig till MedieMission Intl för att hjälpa dem.

Håller Ryssland på att stänga sina dörrar för mediekampanjer?

Vad är det som händer i Ryssland? Denna fråga oroar mycket både ryska församlingar och missionsorganisationer. De senaste årens händelser avslöjar ett systematiskt försök att stoppa evangelisationsarbete i Ryssland. I motsats till miljontals ryska kristnas och det internationella samfundets vilja försöker Ryssland återvända till samma metoder som användes i Sovjetunionen. I augusti 2001 varnade David Wilkerson om att hårda tider väntade på de ryska församlingarna och att begränsningar förbereddes. Denna profetia håller på att bli uppfylld. När Sovjetunionen föll, fick församlingar hålla utomhusevenemang, använda stora arenor, biografer och andra offentliga lokaler för evangelisationsändamål. Dörrarna till skolor, sjukhus och fängelser var öppna. Man kunde ordna gudstjänster för soldater. I hela Ryssland grundades kristna förlag. Statens TV och radio visade högkvalitativa kristna program.
Efter sjuttio år av förtryck andades Ryssland fritt. De ryska kristnas lidande var över. Man hoppades att svåra tider aldrig
mer skulle komma. Nu manipuleras den allmänna opinionen skickligt mot de icke-ortodoxa kristna. Församlingar har nekats tillgång till stora statliga TV- och radiostationer. Pressen har lanserat en massiv svartmålningskampanj mot protestantiska kristna. Troende får inte kommentera eller avvisa påståenden som riktas mot dem. Församlingar får inte använda offentliga lokaler för att hålla evenemang. Protestanter får inte delta i det sociala livet, till exempel hanteringen av humanitärt bistånd. De får inte längre komma till skolor och sjukhus eller arbeta bland militärer. Att hyra arenor för stora kristna evenemang är numera omöjligt.  Även om situationen håller på att försämras, har allt inte gått förlorat. MedieMission International fortsätter att trycka upp kampanjböcker för Ryssland. Vi kan fortfarande arbeta och vi måste gå vidare så fort som möjligt.

En ny Jesusfilm på ryska

Den nya generations film om Jesus, som baserar sig på Johannesevangeliet, kommer att ges ut på ryska.  Dokumentärfilmen varar i tre timmar och inspelningens kvalitét motsvarar dagens Hollywoodfilmer. Avsikten är att distribuera filmen i DVD-format i samband utdelningen av en miljon kampanjböcker som MedieMission Intl låtit trycka. Hittills har den ryska filmindustrin inte producerat sin egen inhemska film om Jesu liv.