Senegal väntar på en mediekampanj

MedieMission International har rådlagt om att ordna en storstadskampanj i Senegals huvudstad Dakar. Lokala församlingar skulle vilja ha kampanjen så snart som möjligt. Målet är att genomföra en mediekampanj antingen i slutet av året eller våren 2020.

Ännu för tre år sedan skulle det ha varit omöjligt att organisera en storstadskampanj i Senegal eftersom församlingsledare inte ville samarbeta. Nu har situationen ändrats. Pastorer tror att Dakar nu är mer redo än någonsin för kampanjen och de hoppas på att den kan genomföras så snart som möjligt.

– Pastorer grät och bad att kampanjen snart skulle anordnas i Dakar även om MedieMission International är upptagen med andra kampanjer och en mediekampanj kräver mycket resurser, säger Hani, chefen för MedieMission Internationals avdelning för arbetet bland araber.

Kampanjbudskap till muslimer

Att hålla en evangeliserande mediekampanj i Senegal verkar möjlig fast mer än 90 % av befolkningen är muslimer. Förutom Dakar, skulle kampanjen synas i hela Senegal. TV- och radiokanaler, tidningar och utomhusreklam skulle användas för att sprida kampanjbudskapet.

Om allt går bra kommer kampanjen att hållas redan i december i år eller senast vid påsktiden 2020.