Storstadskampanj i Calcutta i höst

 

 

Inkommande höst kommer man i Calcutta att ordna den femte storstadskampanjen i Indien.

Under fyra års tid har kampanjer hållits i fyra av Indiens storstäder: i Chennai, Hyderabad, Mumbai och i Bangalore. Den massiva användningen av media har möjliggjort att cirka 100 miljoner indier har kunnat nås med evangeliets budskap. Man har tryckt och delat ut miljontals exemplar av kampanjlitteratur. Kampanjböcker har tryckts på Indiens huvudspråk – tamil, telugu, hindi, marathi och kannada samt på engelska – i en miljon exemplar. Dagstidningarna har nått cirka 15 miljoner läsare under kampanjmånaderna. Berättelserna om en livsförvandling på TV-kanalerna har sammanlagt nått över 60 miljoner tittare.

Kampanjen i Calcutta kommer att bli en jätteutmaning för organisatörerna, MedieMission International och de cirka 600 församlingarna i Calcutta. I stadens närområden bor över 20 miljoner människor. I Indien talas flera olika språk, så kampanjböckerna blir tryckta på bengali, hindi, urdu, tamil och på engelska.

Möjligheterna till användningen av medier är ypperliga. I Calcutta står ett stort antal outnyttjade reklamtavlor för utomhusbruk.

– Jag tror att om vi använde alla tänkbara informationskanaler, skulle det enligt preliminär bedömning innebära hundratusentals kontakter, uppskattar MedieMission International’s verksamhetsledare Hannu Haukka.

Moder Teresa trodde på en förändring

En av de mest kända kristna i världen torde vara den framlidna Moder Teresa som arbetade i Calcutta bland de fattiga. Genom henne fick ett stort antal barn möjlighet att påbörja ett nytt liv. Det kan hända att hennes unika historia kommer att användas i kampanjen.

– Det skulle mjuka upp statens inställning till den kommande kampanjen. Vi jobbar mot samma mål. För tillfället styrs Indien av en regering som strävar till att stoppa de kristna församlingarnas verksamhet, till exempel genom att försvåra insamlingen av pengar.

– Det är oklart om man kommer att kunna förverkliga mediekampanjer i Indien i framtiden, konstaterar Hannu Haukka och vädjar till att minnas kampanjförberedelserna i våra böner.