Tacksamhet i Mongoliet

Den mongoliska missionen skapar en extraordinär känsla av tacksamhet. Kampanjen startade i oktober och går fortfarande framåt i snabb takt till nya områden. Mongoliets församlingar genom flera nya kyrkor och grupper av troende har redan etablerats!

Det kommer att tryckas ytterligare 10 000 böcker. Församlingarnas storskaliga lägerverksamhet når tusentals barn med evangeliet i Mongoliet. Under våren har tre evangelister av den yngre generationen anställts för att etablera fler nya församlingar.

I Ulaanbaatar kan människor som kommit till tro genom jurtförsamlingen inte längre få plats i jurtans lokaler. Därför beslutade församlingen att bygga ytterligare lokaler. Budgeten för detta arbete är cirka 70 000 euro, varav cirka hälften redan har samlats in.

Tack för din gåva och dina böner!

PÅ BILDEN: Några av de 800 barnen på vårlägret. De flesta av barnen kommer från mongoliska herdefamiljer.

Tiotusentals mongoler har kunnat höra evangeliets budskap mellan november - maj.

Flera nya församlingar har blivit etablerade och arbetet fortsätter. Visionen har spridit sig över landets södra gräns.

Och barnarbetet blomstrar! Från Ulaanbaatar fortsatte uppdraget sin resa till Uvsi-provinsen i den nordvästra delen av landet och andra provinser.

Tiotusentals mongoler har nåtts med evangeliets budskap.