Ett hopp om budskap till lidande sudaneser

TV-program på sudanesisk arabiska tittar man på i bl.a. Sudan, Sydsudan, Australien, Nordamerika och Mellanöstern.

I MedieMission Internationals studio inspelas andliga TV-program på många olika språk. Via de program som produceras på sudanesisk arabiska är målet att sudaneser och sydsudaneser runtom i världen ska nås av evangeliet.

 

Sedan några år tillbaka har TV-serier på sudanesisk arabiska spelats in i MedieMission Internationals studio. Det finns ett stort behov av programmen i synnerhet i de islamiska delarna av Sudan, där de kristna församlingarna inte får använda medierna för att förmedla sitt budskap. Församlingarna har ändå litet frihet, för det är till och med tillåtet att förkunna evangeliet på den egna kyrkans gård. Däremot är inga utländska kristna organisationer särskilt välkomna i landet. Den sudanesiska regeringen har kört ut många organisationer ur landet.

Förutom i Sudan och Sydsudan syns programmen i bland annat Australien, Nordamerika och Mellanöstern.

Vi får respons från många olika länder. Ofta tackar man oss för programmen. Responsen ger oss kraft att fortsätta det här arbetet, säger Barnaba Koko, en av programvärdarna.

 

Uppmuntran till förtryckta kvinnor

Theresa Ngouth, som valdes till årets flyktingkvinna i Finland år 2015, har varit med och gjort TV-program för förtryckta sudanesiska kvinnor.

I augusti började MedieMission International spela in en ny TV-serie som är inriktad på kvinnor. De sudanesiska och sydsudanesiska samhällena är mycket patriarkala. Kvinnorna har inte samma ekonomiska, politiska och juridiska rättigheter som männen. Det är tillåtet att slå kvinnor, och våldtäkter är vanligt förekommande.

Målet med den nya programserien är att få sudanesiska kvinnor att upptäcka sitt egenvärde, sin identitet och sin ställning i ljuset av Guds Ord.

De modiga sudanesiska och sydsudanesiska kvinnorna som framträder i programmen är övertygade om att det är viktigt att lyfta fram sanningen. Genom att man diskuterar det orättvisa i hur kvinnorna behandlas, kan man stegvis förändra sudanesernas attityder och med tiden hela samhället.