Uutiset

Tacksamhet i Mongoliet

Den mongoliska missionen skapar en extraordinär känsla av tacksamhet. Kampanjen startade i oktober och går fortfarande framåt i snabb takt till nya områden. Mongoliets församlingar genom flera nya kyrkor och … Läs mer

”De onådda” får höra om kraften som förvandlar liv

Om vi vill nå en storstad med evangelium är mediekampanjer utan konkurrens det mest slagkraftiga verktyget. Just nu får 100000-tals människor i Dakar höra evangelium på alla sociala medier, TV … Läs mer

Storstadskampanj i Senegal

Genom vårt arbete i muslimska länder har vi mer än 2 miljoner återkopplingar per år på satellit-TV-program. Senegal är en islamisk nation med 95% är muslimer och cirka 4% kristna. … Läs mer

Ryssland förstör systematiskt civila mål

Barn- och gynekologiska avdelningar i ruiner till följd av de ryska bombningarna på Orihiv stadssjukhus. Befolkningsskydd i staden Orihiv totalförstördes.

Posts not found