Historik

1970 En ung medicinstuderande vid namn Laura kommer till tro på Gud i Sovjetunionen. Hon relegeras från universitetet i Petroskoj för sin tros skull.
1976 Laura gifter sig med Hannu Haukka som är kanadensisk medborgare. Hon får tillstånd att emigrera, och hon och Hannu börjar arbeta med kristet radioarbete under radioevangelisten Earl Pöystis ledning i Österrike. Därifrån når radiosändningarna Sovjetunionens område.
1980 Hannu och Laura blir kallade som pionjärer till Finland för att starta upp ett radiomissionsarbete med fokus på Sovjetunionen. Arbetet växer, och snart ansluts sändningarna till ett internationellt nätverk som består av 11 högteknologiska radiostationer.
1986 MedieMission International öppnar kontor i USA och Kanada under ledning av Hannu och Laura Haukka, samt affärsmannen Gordon Donaldson som fått en stark vision för arbetet.
1989 MedieMission International registreras som förening i Finland och flyttar till huvudstadsregionen där ett eget studiokomplex på 1000 m2 byggs. De kristna TV-kanalerna CBN och TBN donerar medel till förmån för det första kristna TV-arbetet med särskild inriktning på Sovjetunionen.

1990 MedieMission International får en miljon tittarbrev inom loppet av fyra veckor som respons på den animerade bibelserien Superbook. Serien är för barn och visas på Sovjetunionens statliga TV-kanal 1. Postkontoret i Moskva översvämmas av post.
1991 MedieMission International öppnar kontor i Moskva, Leningrad, Kiev och Novosibirsk. Rysslands statliga TV skriver under ett produktionsavtal med MedieMission Intl om veckoliga TV-program som kommer att synas i hela landet.

1998 MedieMission International producerar program för 20 bortglömda folkgrupper i det forna Sovjet. Campus Crusade for Christ Canada och Lethbridge Group finansierar den första produktionsfasen. MedieMission grundar en förening för Rysslands kristna TV- och radioproducenter, Association of Christian Broadcasters (ABC). Föreningen håller sin första nationella mediekonferens i Moskva.

1999 MedieMission International förlorar rätten att använda sina kontors- och studiolokaler och flyttar med kort varsel in i en lagerhall som förvandlas till det nya verksamhetscentret. MedieMission Intl grundar den första radio- och TV-missionsskolan i Ryssland tillsammans med den kanadensiska organisationen Crossroads Family of Ministries. Mediestudenterna kommer från hela Ryssland samt OSS-länderna.

2001 MedieMission International börjar sända program i Israel, Kina, Indien och 20 övriga länder i Asien via Star World TV.
2002 En avdelning för arbete bland araber och muslimer grundas. Bistånds- och missionsarbete i Rysslands barnfängelser påbörjas.
2003 Effektiva storstadskampanjer inleds i Ryssland. Syftet med dem är att fylla en stad åt gången med evangeliet via olika slag av media under 30 dagar.
2005 TV-arbetet utvidgas till Laos och förstärks i Indien. Katastrofhjälp når tsunamioffer i Indonesien och Indien.
2006 Storstadskampanjerna breder ut sig till Centralasien. I Kazakstan når kampanjprogrammen rekordartade tittarsiffror i jämförelse med andra TV-program. Kampanjer för araberna i Europa inleds. En ledarutbildning för pastorer och församlingsarbetare påbörjas i Ryssland, Ukraina och Centralasien i samarbete med Willow Creek Association. MedieMission International producerar TV-program på persiska till Iran. Barnserien Superbook visas på den främsta kanalen i det kommunistiska Laos.
2007 Storstadskampanjerna i Ryssland påskyndas på grund av det ostabila politiska läget i landet. Tack vare en enda församlings engagemang under kampanjen i Kiev i Ukraina kommer ca 3000 människor till tro. MedieMission Internationals TV-sändningar på turkiska syns på satellitkanalen TURK7. I Kina medverkar MedieMission Intl i en pastorsutbildning samt i tryckandet av Biblar. MMI börjar också understöda produktionen av radioprogram på maithili i gränsområdet mellan Nepal och Indien.
2008 MedieMission International genomför banbrytande mediekampanjer i Israel på hebreiska, ryska och arabiska. I Kina har de mandarinkinesiska TV-programmen 500 miljoner potentiella tittare.
2009 I Ryssland hålls samtida storstadskampanjer i tolv olika städer med närområden. De cirka 200 medverkande församlingarna får kontakt med 137 000 personer. Fram till nu har storstadskampanjerna nått tiotals miljoner människor, och över en miljon kampanjböcker har delats ut. MedieMission Internationals arabavdelning spelar in 500 nya TV-program på arabiska, persiska, hindustani och somaliska under årets lopp. De kristna TV-serierna för somalier är världens första i sitt slag. Projektet Startkapital för fattiga familjer i Egypten sätts igång. Inom Kinas interna TV-nät sänds kristna TV-program på lokal nivå.

2010 MedieMission Internationals bengaliska TV-program börjar sändas i södra Indien och i Bangladesh. En produktion av TV-program på amhariska inleds. MedieMission Intl börjar också producera kristna TV-program till Finlands nya kanal SuomiTV.
2011 Finlands första mediekampanj Kraft till förändring anordnas i huvudstadsregionen. Den första kampanjen i Indien hålls i Chennai.
2012 Hannu Haukka utnämns till ordförande för NRB:s (En sammanslutning av kristna medieaktörer) internationella kommitté. I Ryssland försvåras församlingarnas verksamhet. En miljon kampanjböcker produceras för evangelisationsarbetet i de ryska församlingarna. I Hyderabad, en stad på 10 miljoner invånare i Indien, får kampanjkontoret ta emot 100 000 telefonsamtal.
2013 Storstadskampanjen i Erbil i norra Irak når sammanlagt 27 miljoner människor med evangeliet, till största del via de sociala medierna runtom i Mellanöstern. Kampanjens inflytande märks i Iraks huvudstad Bagdad och i Sulaymaniyya, samt i Damaskus i Syrien. I Indiens metropol Mumbai får kampanjkontoret ta emot 357 000 telefonsamtal. AlfaTV inleder sin verksamhet. MedieMission International producerar andliga program för kanalen.
2014 MedieMission International får en beställning på 5 miljoner kampanjböcker från ryska församlingar. Den första miljonen böcker trycks redan före julen. I Odessa i östra Ukraina anordnas en mediekampanj mitt under kriget. I Bangalore i Indien tar man emot 237 000 telefonsamtal under en kampanj. Rekordet under en dag är 18 989 telefonsamtal.
2015 Finska Centralhandelskammaren tilldelar Laura Haukka ett förtjänsttecken i guld för ett drygt 40 år långt arbete till förmån för Finlands näringsliv. Missionsarbetet i Mellanöstern får ett stort genombrott när Libanons främsta statliga TV-kanal sänder de tre avslutningsfesterna under mediekampanjen i Beirut. Programmen kan ses av miljoner i landet under bästa sändningstid. MedieMission International förmedlar hjälp till det jordbävningsdrabbade Nepal och till flyktingar i Bekaadalen i Libanon samt till flyktingfamiljer och föräldralösa barn i östra Ukraina.
2016 I februari honoreras MedieMission Internationals programdirektör Laura Haukka för sin långa karriär inom media på en internationell mediekonferens i USA. I Sri Lanka ringer 50 000 buddhister till kampanjkontoret. I Paraguay i Sydamerika anordnar MedieMission Intl den första mediekampanjen på spanska.
Jubileumsåret för Hannu och Laura Haukkas 40-åriga mediemissionsarbete och MedieMission Internationals 30-åriga verksamhet.