Israel

Arbete i Israel och bland judar

Det finns cirka 13,5 miljoner judar i världen, varav 5,8 miljoner bor i Israel. Under de senaste 15 åren har ryskan blivit det tredje mest talade språket i landet. Mer än en miljon judar har flyttat från den f.d. Sovjetunionen till Israel.

Omkring 400 000 judar lever fortfarande på den tidigare Sovjetunionens område. Enligt vissa beräkningar kan det finnas över en miljon av dem beroende på vem som räknas som jude.

MedieMission Internationals sektion för arbetet bland judar har som utmaning att sprida det glada budskapet om Messias till Israel och judarna i Ryssland på så många sätt som möjligt. För detta ändamål använder vi massmedier, utdelning av litteratur och DVD-skivor, samt arrangerar konsertevenemang. Vi försöker också nå människor personligen.