Afrikas första kampanjer i Tanzania och Sydsudan

MedieMission International har fått flera inbjudningar att ordna kampanjer på den afrikanska kontinenten. Alla önskemål går inte att förverkliga. Som det nu ser ut kommer kampanjerna att gå av stapeln i Dar es-Salaam i Tanzania och i Juba i Sydsudan.

MedieMission International har framför sig intressanta utmaningar inkommande sommar: de första kampanjerna i Afrika i Tanzania och i Sydsudan.
Kampanjen i Tanzania kommer att beröra en stor mängd folk, eftersom landets huvudspråk swahili talas också bl.a. i Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi och Kongo. Enbart i Dar es-Salaam finns ungefär 5 miljoner invånare.
Trots att det gjorts mycket missionsarbete i Tanzania, är 40 % av dess invånare och till och med 99 % av invånarna på den till Tanzania tillhörande ön Zanzibar muslimer. Muslimsamfund finns speciellt i kustområdena och i stora städer.


“För oss är kampanjen en stor möjlighet”

Man har för avsikt att trycka 100 000 kampanjböcker för kampanjen i Tanzania. Boken reklamförs stort i media.
– Vi kommer att ha flera olika medier till förfogande, 2–3 kristna tv-kanaler, andra nationella tv-kanaler och utöver det kristna radiokanaler. Sociala medier är också populära, berättar ärkebiskop David Batenzi från Tanzanias Fria Pingstkyrka FPCT (The Free Pentecostal Church of Tanzania).
Pingströrelsen som leds av ärkebiskop Batenzi är stor: dit hör allt som allt 450 000 människor. Även andra protestantiska församlingar, såsom anglikaner och baptister, samt katoliker, vill gå med i kampanjen.
– Kampanjen i Tanzania är en stor möjlighet för oss. Vi tror att människorna kommer till kyrkorna. Vi gläds åt det.  Be för oss och för att de som upplever att de vill stå vid vår sida, skulle stöda oss, vädjar Batenzi.

Sydsudan är en särskild utmaning

Samtidigt med Tanzania ordnas det en kampanj i den sydsudanska huvudstaden Juba.
– Just nu innebär Sydsudan en särskild utmaning, eftersom det pågår ett totalt inbördeskrig där. Landet befinner sig i en humanitär kris som handhas av FN. Man behöver trots detta även en mediemissionskampanj som når huvudstaden och kringområdena med försoningens budskap. Kyrkornas Råd i Sydsudan (SSCC) har bett MedieMission International att ordna kampanjen snabbt, säger MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka.
– Det finns ett stort behov av evangeliumi Sydsudan. Vi behöver Guds nåd och närvaro under kampanjen.


Eftersom det finns mycket analfabetism i Sydsudan, är inte kampanjböckerna till stor glädje där. I stället för dem får människorna lyssna på berättelser om livsförvandling med hjälp av en MegaVoice-apparat som påminner om en miniradio. Den innehåller också andliga sånger, Johannesevangeliet och bibelberättelser för barn på sydsudanesisk arabiska.

Vi behöver 20 000 av dessa solcellsdrivna ljudapparater som kostar 20 euro st. och räcker till för att nå en hel by. Skulle du vilja vara med att skaffa en eller flera apparater?

– Det finns inget större uppdrag än att sprida evangeliet, men vi behöver böner och resurser.

Om du vill stöda ordnandet av storstadskampanjerna, gå till sidan Ge en gåva.