Redan över 60 000 beställningar på kampanjböcker i Calcutta