Behovet av kristen litteratur i ryska församlingar är skriande

Vi intervjuade nyligen biskop Juri Ananjev från Volgograd. Han arbetar också som samordnare för MedieMissionens kampanjer och annat arbete i Ryssland.

Förra vintern grundades fem nya församlingar för burjater med hjälp av den nyligen tryckta kampanjboken på burjatiska. Pandemisituation i Ryssland är allvarlig. Trots detta har församlingar fortsatt sitt evangelisationsarbete och planterat församlingar.

Biskop Ananjev förmedlade oss ett brev från en församling som heter ”Livets träd”. Församlingen befinner sig i Sibirien, i samma stad där vi hållit en storstadskampanj för några år sedan. I brevet frågades efter Biblar, Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker.

Församlingens vision är att plantera nya församlingar. 65 nya församlingar har redan grundats, och de vill grunda sammanlagt 100 församlingar inom 12 månader.

Vi har också fått önskemål om kristen litteratur från Moskva, Krasnodar, Voronezh, Kaliningrad och andra städer. Församlingar och evangelister i dessa städer har ingen litteratur att använda för bokförråden är helt tomma. Därför ber de till Gud och ber att få mer litteratur för att fortsätta evangelisationen och plantera nya församlingar.

 

Be för följande böneämnen:

1) Be för missionsteamen att de som insjuknat i corona snabbt återhämtar sig och kan återvända till missionsarbetet för Burjatien.

2) Be för den snart börjande utbildningen för små grupper som gör missionsarbete i östra Sibirien.

3) Be för de nya husförsamlingar och små församlingar som grundades i början av året med hjälp av kampanjboken som MedieMissionen låtit trycka.

 

Hannu Haukka och MedieMissionens team

Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt litteraturarbete i Ryssland via denna länk. Må Gud välsigna dig rikligt!