Burjaterna och jakuterna gläds åt kampanjboken på deras egna språk

I Sibirien, vid den kinesiska gränsen, bor burjaternas och jakuternas minoritetsfolk. Det finns ungefär en halv miljon människor av båda nationerna. Under våren har det kommit tråkiga nyheter från deras område om ökat alkoholbruk och ökat hemmavåld. Problemen förvärrades i en sådan utsträckning att i republiken Sacha (Jakutien) utfärdades en lag som förbjuder försäljning av alkohol tillsvidare.

Men i denna atmosfär av bekymmer och rädsla kan lokala församlingar nu ge tröst och förmedla budskapet om Guds förvandlande kraft. Församlingar fick en kampanjbok på de burjatiska och jakutiska språken förra året. Pastor Sergej Ljahov berättar om evangeliets spridning till Burjatien. Hans team har använt sig av kampanjboken som MedieMissionen låtit trycka.

Tack för era förböner och för att ni vill att evangeliet ska spridas till sibiriska minoritetsfolk. Vi ska berätta för er om Guds gärningar i Burjatien. Coronavirus (covid-19) sprids i Ryssland och olika begränsningar har lagts på lokalbefolkningen. För vår del söker vi lösningar till att fortfarande dela budskapet om frälsning i Jesus Kristus.

Vi kom på ett nytt sätt att sprida evangeliet med små skyltar som vi hänger på dörrhandtag. På dörrhängaren finns Fader vår-bönen och text till psalm 91 samt ett telefonnummer till vårt centrum.

Våra team går till stadens höghus och ber för människor som bor där och hänger dessa skyltar på dörrhandtag. Vi tackar Herren för att vi kan förkunna evangeliet också på det här sättet! Vi pratar med människor om Jesus när det är möjligt.

I juli åkte vi med en större grupp till Bajkalsjön för fem dagar. Vi var sammanlagt 120 personer i olika åldrar. Under retreaten döptes några människor, varav en var min dotter. Det var en stor glädje för mig!

Vi ville också tjäna de cirka 20 icke-troende som var med på retreaten. Några av dem besöker vår församling fortfarande.

En del av vårt team gjorde också ett besök i området Kurumkans. De stannade i byn Elesu hos en kvinna som heter Dariso. Hennes släktingar hade samlats hemma hos henne. Kvinnorna i vårt team berättade evangeliet på burjatiska för dem. Vi såg hur denna familj tacksamt tog emot Herren Jesus i sina hjärtan.

Det fanns också många shamaner i den här byn och stämningen var inte bra. På denna resa mötte vårt team många människor som motsatte sig Jesus. De hotade ilsket vårt team på olika sätt. Vi bad mycket och gladde oss över varje människa som sökte Gud. Vår Herre skyddade oss från allt ont. Prisa Herren!

I en by som heter Taphar togs vi mycket varmt emot. Det var som om en kvinna som hette Ajurzhana, som var vår värdinna, hade väntat på oss. Vi berättade för henne evangeliet och bad frälsningsbönen med henne. Tårarna i hennes ansikte vittnade om att den Helige Ande hade rört hennes hjärta.

Vi tackar Gud för att Han använde våra evangelister för att förmedla budskapet om Frälsaren till byborna. I byn Poselje fortsatte vi att förkunna evangeliet under en tid.

Numera går våra evangelister varje torsdag för att träffa människor som vill veta mer om Gud. Dessutom träffas en grupp människor som kommit till tro regelbundet. Därför har vi börjat bygga en församlingslokal i den här byn.

Byggnadens grundmur och väggar är redan färdiga. Församlingslokalen byggs av volontärer från vår egen församling. Vi ber och samlar samtidigt in pengar för taket, värmen, golvet och inredningen. Vi hoppas att vi kan starta sammankomsterna i den nya församlingsbyggnadens sal i november.

Vi tackar er alla för era förböner! Må vår Herre välsigna er i allt!

Med kärlek och respekt,

pastor Sergej och evangelisternas team

 

Hannu Haukka