Förnyat hopp åt calcuttaborna

Till kampanjens avslutningsfest kom det minst 5000 människor från Calcutta och dess närområden. De flesta av dem var inte kristna.

 

 

 

I Calcutta finns ett av världens största bengalsamfund, som inte ännu nåtts av evangeliet. Miljonstadens invånare har många slags utmaningar, som olika sjukdomar, rusmedelsmissbruk, våld och depression. På hösten erbjöd de lokala församlingarna calcuttaborna en möjlighet till förändring. Många tog tillfället i akt.

Möjligheten till förändring intresserar calcuttaborna och invånarna i hela Västra Bengals län. Under mediekampanjen, som ordnades i oktober-november, kom det in över 160 000 samtal till kampanjens telefoncentral.
– Människorna ville veta om löftet är sant, att finns det verkligen en kraft, som kan förändra livet, säger koordinatorn för kampanjen i Calcutta, pastor Mahesh Nathan.

Självmordskandidater på tråden

Bland dem som ringde till kampanjens telefoncentral fanns människor som led på många sätt, var arga och deprimerade. Mahesh berättar att somliga grät i telefonen och andra hade planerat självmord. Samtalen gav dem förnyat hopp.
Tiotusentals ville få en egen avgiftsfri kampanjbok, där bland annat före detta rusmedelsbrukare, fångar och bostadslösa berättar, hur deras liv förändrats genom att de kommit till tro. Många som läst boken eller sett kampanjprogram på teve har gjort samma val. En liten flicka berättade att hennes far hade slutat dricka och slå efter att han tittat på ett kampanjprogram.

Till och med 1 500 ungdomar som frivilliga
Kampanjerna skulle inte vara möjliga utan de frivilliga. I Calcutta har det funnits till och med 1 500 ungdomar som bokkurirer och som tjänstgörare på telefoncentralen. De svarar fortfarande på de hjälpsökandes samtal, fastän kampanjreklamen försvann ur media redan i november. Hittills har det kommit in över 200 000 samtal, ca 500 per dag.
– Bakom varje samtal finns ett unikt liv. Varje människa är skapad till Jesu avbild. Därför lyssnar vi på dem som ringer, ger dem kampanjboken och hjälper dem. Vi säger åt dem att de inte behöver bemöta saker ensamma, utan det finns människor som hjälper och som bryr sig, säger Mahesh Nathan.
– Människan har inte svar på allting, men Gud kan hjälpa med allt. Endast han kan läka och bota människor.

Efter kampanjen har människor rentav strömmat in i församlingarna och kyrkorna i Calcutta.
– Församlingarna i Calcutta har aldrig tidigare åskådat en dylik rörelse. Våra hjärtan är fyllda med tacksamhet och lovprisar Gud. Tack till er för att ni kom och möjliggjorde den här kampanjen, tackar pastorn finländarna.